Představení témat a potřeb, ve kterých může služba pomoci se zorientovat a hledat možnosti řešení


Telefonická krizová pomoc = linka důvěry je dostupná nepřetržitě a zajišťují první pomoc v tématech a potřebách, které uvádíme na této stránce.

Důležité ve všech tématech je stabilizace a zajištění základní podpory v situacích, kdy si člověk neumí nebo nemůže pomoci vlastními silami.

Pracovníci na lince důvěry poskytnou krizovou intervenci a podají informace, které jsou relevantní pro vyřešení či pomoc v dané klientově situaci.

základní stabilizace v obtížné životní situaci

Tyto situace jsou u nás nejčastější. Je pro nás důležité, abychom po telefonu, chatu či emailu vytvořili bezpečné prostředí pro sdílení a napomohli snížit emoční napětí lidí, kteří se na nás obrátí.

základní sociální poradenství v situacích níže uvedených:

Jako každá registrovaná sociální služba poskytujeme základní podporu a informace pro zajištění základních potřeb.

zaměstnání


základní dokumenty


hmotné zabezpečení


bydlení


témata týkající se rodičovských kompetencí


podpora funkčních vztahů


zdraví


pomoc s vyrovnáním se se situací spojenou s akutním ohrožením zdraví nebo života, včetně umírání


Pomoc se zvládnutím situace vzniklé v důsledku psychického onemocnění


bezpečí


Podpora při rozpoznávání a řešení rizikového, nebo protiprávního chování


Pomoc pro získání náhledu na důsledky vlastního rizikového a protiprávního chování


Podpora pro vyrovnání se s důsledky nepředvídaných traumatizujících událostí


krátkodobá a akutní podpora v rozvoji a stabilizaci osobnostních kompetencí člověka