אודות

מתי"א נצרת

מנהלת המתי"א: ופא אבו טאהא

המבנה הארגוני של מתי"א - נצרת

מפקח חינוך מיוחד:

כתובת ת.ד 2707 נצרת -16000

טלפון: 046014836

פקס :046889282

דואר אלקטרוני:matia.naz@gmail.com

מתי"א נצרת הינו מתי"א גדול, הכולל מסגרות החינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי בעיר נצרת.מגיל גן חובה עד גיל 18 בחינוך הרגיל ,עד גיל 21 בחינוך המיוחד.

מתי"א נצרת, הוחל בהפעלתו החל מ 1.9.1998 והוא משמש מסגרת ארגונית לאיגום שעות תקן סל השילוב , סל שחם, ריכוז, סל חופשות, ומרכז טיפולי.

יישום חוק החינוך המיוחד ופרק השילוב הרחיבו את המטלות החינוכיות והארגוניות המוטלות על מתי"א .

מטרת העל של מתי"א נצרת

שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל , מבחינה לימודית , וחברתית עם תמיכה מתאימה .

מטרות כלליות

  • חינוך לקבלת השונה .

  • מניעת תיוג ה"חריג" בבית הספר.

  • הקצאת משאבים לתלמיד משולב בכיתה רגילה .

  • מערך הדרכה והשתלמויות מגוון ורלוונטי לעובדי מתי"א.

הערך המניע: שוויון הזדמנויות לכל התלמידים

צוות ה מתי"א כולל

מנהלת מתי"א

רכזים בתחומים של: תקשוב , סל שחם, סל שילוב, סייעות, השתלמויות.

ההדרכה: נתנת לצוותים מקצועיים :למורות שילוב ,מחנכות כיתות חינוך מיוחד, גני ילדים ובתי הספר הרגילים- יסודיים, חטיבות ביניים, והחטיבות העליונות .למטפלים פרא-רפואיים ולמטפלים בהבעה ויצירה.

שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל , מבחינה לימודית , וחברתית עם תמיכה מתאימה .