Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม แสดงถึงความเคารพ กตัญญูต่อครูอาจารย์ และนักเรียนได้จัดทำพานไหว้ครู

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันแม่แห่งชาติ

แม่คือผู้ กลั้นใจให้กำเนิด

แม่คือผู้ แสนประเสริฐเป็นหนักหนา

แม่คือผู้ ห่วงใยเราทุกเวลา

แม่คือผู้ แม่คือผู้รักษายามป่วยกาย


รับฟังความคิดเห็นของผู้ชม