Friends 4 Owen

Het jaardoel van de Lionsclub Woerden Castellum Laurum is dit jaar 'Friends4Owen'. Bij Owen Jordan uit Woerden werd in 2015 (hij was toen 7 jaar) hersenstamkanker ontdekt. Hij is tot groot verdriet van zijn naasten in de zomer van 2016 overleden. Onder de naam 'Friends4Owen' zamelen zijn familie en vrienden geld in voor de Stichting Semmy. Deze stichting heeft als doel de levensverwachting te verlengen en uiteindelijk de overlevingskansen te vergroten van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker. Daarvoor is veel wetenschappelijk onderzoek en dus geld nodig. Het toeval wil dat dit jaar ook Lions Nederland deze Stichting Semmy als één van de landelijk goede doelen heeft gekozen, in aansluiting op 1 van de 5 speerpunten van Lions International: bestrijding van kinderkanker.

Hieronder vind je links naar beide sites