Podpovrchová výstavba spol. s r.o.

Nabídka prací

 • hloubení svislých důlních děl libovolných průměrů

 • ražení dlouhých důlních děl, štol libovolných úklonů a profilů ručně, pomocí výbušnin nebo razícími kombajny

 • hlubinné dobývání ložisek , realizace základních podzemních přístupových děl k ložisku

 • provádění sanačních prací v podzemních prostorech

 • ražba velkoprofilových podzemních objektů

 • ražení silničních tunelů novou rakouskou tunelovací metodou

 • stavební práce, betonáže v podzemních prostorech

 • úprava stavebních konstrukcí metodou stříkaných betonů, zvláště v podzemních prostorech

 • provádění specielních nástřiků hydroizolačních izolací

 • provádění libovolných druhů injektážních prací

 • zajištění stavebních konstrukcí systémem mikropilotáže

 • zpřístupňování podzemních prostor, jeskyň

 • realizace štol ve ztížených podmínkách tj. pod komunikacemi, železničními drahami, povrchovými objekty provádění trhacích prací

 • rekonstrukce železničních , silničních mostů , propustků, tunelů a jiných dopravních objektů včetně zpevňování injektáží a provádění izolací

 • provádění podzemních kolektorů sdružených inž. sítí včetně dodávek a montáže ocelových konstrukcí a inž. sítí

 • práce drobnějšího charakteru, jako např. statická zajišťování opěrných zdí, mostních konstrukcí, stavebních objektů, mikropilotáže, injektáže, atd.