Podpovrchová výstavba spol. s r.o.

Systém jakosti

Společnost má zavedený a udržovaný systém jakosti ve smyslu norem řady ČSN - EN - ISO 9000. 8. července 1998 obdržela společnost Certifikát systému jakosti č. 080/1998 podle ČSN EN ISO 9002. Společnost má vyškolené pracovníky pro udržování a vylepšování tohoto systému.

Základními prvky standardního provádění zakázek je vysoce kvalifikovaný technický personál, který je pravidelně přezkušován ve smyslu platných zákonů, vyhlášek a nařízení Státní báňské správy, Českého úřadu bezpečnosti práce. Technický personál společnosti vlastní oprávnění pro veškerou činnost prováděnou hornickým způsobem, oprávnění provádět hornickou činnost včetně provádění trhacích prací.