Sponsorer 2019

Platinumsponsor

Guldsponsorer

Silversponsorer

Vill du synas här?

Kontakta joakim.strahle@minami.se för mer information

Bronssponsorer


Vill du synas här?

Kontakta joakim.strahle@minami.se för mer information

Minami Budokai deltar i programmet Google Ad Grants. Programmet Google Ad Grants stödjer ideella organisationer som delar Googles syn på hjälpverksamhet inom områden som vetenskap och teknik, utbildning, global hälsovård, miljö, ungdomsarbete och humaniora. Google Ad Grants är ett annonsprogram som ger utvalda ideella organisationer kostnadsfri AdWords-annonsering.

Minami Budokai is a recipient of a Google Grants award. The Google Grants program supports registered nonprofit organizations that share Google's philosophy of community service to help the world in areas such as science and technology, education, global public health, the environment, youth advocacy and the arts. Google Grants is an in-kind advertising program that awards free online advertising to nonprofits via Google AdWords.