XARXA PMT:

CENTRE:

TRIPULANTS:

ORIENTACIÓ II

IES NOU LLEVANT

AINA RIERA - FRANCESCA RIUTORT -  DAMIÀ CRESPÍ -  ELENA THOMAS  GABRIEL SERRA - MARGARITA  GALLEGO - JOANA Mª SÁNCHEZ - FAUSTINO HORRACH

LOGO DEL CENTRE:

Quin és el propòsit del nostre Quadern de Bitàcola?

Volem impulsar la reflexió contínua, amb planificació estratègica per cercar el benestar i compromís de les persones que conformen la nostra comunitat educativa. 

“Cal liderar per transformar
i cal que aquesta transformació sigui sostenible.” 

VISIÓ DE CENTRE PROVISIONAL 22-23

Educam en autonomia, responsabilitat i respecte en un entorn motivador d’aprenentatge

Com a institut de secundària, el nostre objectiu és fomentar l'autonomia, la responsabilitat, el respecte i la motivació dels nostre alumnat. Busquem que siguin autònoms en la presa de decisions, assumeixin la responsabilitat de les seves accions, mostrin respecte i valorin la diversitat. A més, volem motivar-los perquè entenguin el valor de l'esforç i l’interès pel coneixement, mantenint una mentalitat crítica i creativa. Amb aquests valors, aspirem a formar alumnes preparats per al futur. 

“L’educació no és preparació per a la vida;
l'educació és la vida mateixa.”  - John Dewey