O projektu

Klima na doma

aneb poraďme se o mikroadaptacích

Experimentální projekt na pomezí občanské vědy, vzdělávání a poradenství.

Sbíráme data o našem okolí, zkoumáme „mikroklima“ a hledáme dobré nápady, jak se může každý jednotlivec vyrovnávat se změnou klimatu.

Staňte se prospektorem, sbírejte data, posílejte nápady, učte se od ostatních!

O projektu

Klima na doma aneb poraďme se o mikroadaptacích je projekt v oblasti vzdělávání a osvěty k adaptaci na změnu klimatu. Projekt se dotýká úrovně, která je dosud málo (v ČR téměř vůbec) řešena a využívá formy a technologie, které jsou velmi blízké lidem.

Projekt kombinuje prvky hry a komunikace v rámci sociální sítě. Podporuje „občanskou vědu“, populární trend zapojení lidí bez vědecké kvalifikace do metod blízkých vědeckému zkoumání. Nové technologie umožňuji snadnější sběr a sdílení „velkých dat“, které mohou dobře popisovat dopady změny klimatu na územích, která jsou pod rozlišovací schopností stávajících metod.

Z projektu vznikne katalog opatření a publikace, která popíše stav na nejnižší úrovni a může být východiskem pro další rozvoj „mikroadaptací“ jako způsobů, jak se jedinec či malé společenství může vyrovnávat se změnou klimatu. Projekt tak na rozdíl od řady jiných „adaptačních“ aktivit poskytne zpětnou vazbu z málo prozkoumané úrovně.

Pro koho to je?

Projekt a jeho výstupy jsou určeny hlavně pro veřejnost – ať již jednotlivce nebo rodiny, ale také pro přirozené skupiny obyvatel (sousedé, spolupracovníci, skupiny sdílející sociální sítě). Výstupy jsou určeny také zástupcům SVJ a bytových družstev. Projekt bude inspirací i veřejné správě a vlastníkům nemovitostí.


Co jim to přinese?

Dozví se jednoduché postupy, návody a informace k provádění mikroadaptačních opatření. Budou se moci přímo účastnit mapování výchozích podmínek ve svém okolí, informovat se navzájem o použitých řešeních a získávat zpětnou vazbu od odborníků, sdílet řešení s ostatními, sledovat vývoj parametrů prostředí, získávaných od všech zapojených aktérů. Dobré zkušenosti odjinud budou inspirací, ty méně dobré zkušenosti pomohou vyhnout se „slepým uličkám“.

Co vše probíhá?

Online kampaň a sběr dat na komunitním principu - zapojení co nejvíce lidí do projektu a získávání informací o dopadech změny klimatu na nejnižší úrovni. Pro správně zvolenou nabídku možných opatření je třeba vždy znát výchozí stav v místě – proto v kampani sbíráme soubor dat (informací), které pomohou identifikovat potřeby.

Konkrétně půjde o:

  • Základní technické parametry budov a bytů obývaných zapojenými účastníky
  • Informace o režimu a podrobnosti o životě v příslušném místě (bezprostředním okolí)
  • Kvantitativní a kvalitativní charakteristiky zeleně v okolí
  • Vnitřní a vnější teplotu vzduchu během dne a noci, vlhkost vzduchu, a také o koncentraci CO2 ve vnitřním prostředí
  • Oslunění, osvětlení
  • Subjektivní vnímání komfortu/diskomfortu

Ilustrativní návody

Na našem webu mikroadaptace.cz jsou k dispozici návody, jak a čím měřit. Jsou voleny takové metody a přístroje, které má většina domácností k dispozici.

Jsme připraveni odpovědět na vaše otázky ohledně měření a poskytnout další rady.

Menší množství měřících přístrojů můžeme i krátkodobě bezplatně zapůjčit.

Co se s pořízenými daty stane dál?

Data budou především anonymně publikována na webu mikroadaptace.cz. Zde budou také dostupná modelová řešení a později i zpětná vazba od účastníků. Podle ní budou publikované informace dále rozšiřovány. Zobecněné náměty na mikroadaptaci se objeví na webu a také v elektronické publikaci.

Podpora projektu

Projekt mikroadaptace realizuje Agentura Koniklec, o. p. s. za podpory Ministerstva životního prostředí a Hlavního města Prahy. Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanoviska donorů.