Co měříme

Na této stránce přinášíme přehled základních parametrů prostředí a návodů jak, čím a jak často je měřit. Měřící přístroje na prostoru, teplotu povrchů, vlhkost, hladinu CO2 můžeme krátkodobě zapůjčit. Pro více informací klikněte na tlačítko Zapůjčit měřič.

Sledované parametry

Teplota vzduchu

Kde měřit

Uvnitř domu či bytu, v místnostech, kde se zdržujete. Venku například na zahradě či balkonu, případně za oknem. Měřič teploty by neměl být na přímém slunci ani blízko stěn. Měření venkovní i vnitřní teploty by mělo probíhat nejlépe současně nebo v co nejkratším časovém odstupu.

Jak často měřit

Ideální doba pro provedení měření je ráno před odchodem do práce a večer. Pokud o víkendu změříte vnitřní a vnější teplotu i okolo poledne, bude to jen dobře.

Čím měřit

Ideální je domácí meteostanice nebo obdobný přístroj. Můžete ale použít i obyčejný nástěnný teploměr. Jelikož každý přístroj vykazuje určitou odchylku měření, je vhodné měřit vnější i vnitřní teplotu stejným přístrojem.

Proč měřit teplotu

Tepelné podmínky zásadně ovlivňují subjektivní pohodu člověka, míru odpočinku i produktivitu práce. Nevhodně navržené domy se v parných dnech snadno přehřívají a v zimě je ohrožuje vlhkost a jejich vytápění je nákladné. Důležitá je závislost vnitřní teploty na venkovní a porovnání venkovní teploty v okolí obydlí s průměrnou teplotou v okolí. Teplota je prvním hlavním ukazatelem mikroklimatu.

Teplota povrchů

Kde měřit

Měření teploty povrchů se provádí hlavně venku na fasádě domu. Měření uvnitř je vhodným doplňkovým měřením k měření teploty vzduchu. V letním období měřte uvnitř hlavně povrchovou teplotu stěn s okny. V zimních měsících je vhodné měřit i rohy oken pro identifikaci tepelných mostů. Měření povrchů by mělo probíhat přibližně ve stejné době, jako měření teploty vzduchu.

Jak často měřit

Ideální doba pro provedení měření je ráno před odchodem do práce a večer. Pokud o víkendu změříte teplotu povrchů uvnitř i venku i okolo poledne, bude to jen dobře. Pokud měříte teplotu povrchů ve večerních hodinách počkejte nejméně 1 hodinu než na povrch přestanou dopadat sluneční paprsky.

Čím měřit

Ideální je bezkontaktní digitální teploměr. Pro účely orientačního měření postačí model pro domácí použití. Tento teploměr je možné zakoupit v obchodech s elektronikou a specializovaných hobbymarketech. Nejlevnější přístroje se prodávají za cca. 350 Kč.

Proč měřit teplotu povrchů

Teplota povrchů konstrukcí domu a povrchů v jeho okolí má velký význam pro udržování mikroklimatu. Teplota povrchů souvisí hlavně s použitými materiály a intenzitou osvitu. Vzájemný vztah mezi materiálem, barvou a osvitem je důležitý pro ochranu obydlí a okolí před velkým horkem. Také je určující pro efekt „městského tepelného ostrova“, kdy zejména v noci dochází k intenzivnímu sálání tepla z povrchů.

Vlhkost vzduchu

Kde měřit

Uvnitř domu či bytu, v místnostech, kde se zdržujete. Venku například na zahradě či balkonu, případně za oknem - v blízkosti objektu. Měřič vlhkosti by neměl být na přímém slunci ani domácích zvlhčovačů vzduchu, fontánek, vodotrysků či bazénků.

Jak často měřit

Ideální doba pro provedení měření je ráno před odchodem do práce a večer. Pokud o víkendu změříte vlhkost vzduchu i okolo poledne, bude to jen dobře.

Čím měřit

Ideální je domácí meteostanice nebo obdobný přístroj. Použití analogových (ručičkových) měřičů nedoporučujeme. Jelikož každý přístroj vykazuje určitou odchylku měření, je vhodné měřit vnější i vnitřní vlhkost stejným přístrojem. Při přenosu přístroje z vnějšího do vnitřního prostředí pamatujte, že přístroj potřebuje nějaký čas, než se aklimatizuje.

Proč měřit vlhkost

Optimální vlhkost vzduchu v interiéru domácnosti je v rozmezí 40 - 60 %. Příliš nízká vlhkost vzduchu může způsobit zdravotní obtíže nebo zhoršení zdravotního stavu zejména u alergiků. Nadměrná vlhkost naopak vytváří prostředí pro růst plísní a množení roztočů a může také poškozovat bytové zařízení. Na vlhkosti závisí pocitová teplota a hranice teplotního stresu. Vlhkost v okolí domu nejen ovlivňuje vnitřní podmínky, ale je také druhým hlavním ukazatelem mikroklimatu obydlí.

Koncentrace CO2

Kde měřit

Měření hladiny CO2 je důležité provádět zejména uvnitř. Měření venku poslouží jako orientační pro určení "normální" koncentrace. Měření provádějte v místnostech, kde se zdržujete. Měřič CO2 by neměl být umístěn v průvanu.

Jak často měřit

Měření venku postačí zpravidla 1x za 3 dny. Měření uvnitř by naopak mělo být průběžné, protože indikuje potřebu místnost vyvětrat. Měření uvnitř zaznamenávejte alespoň 2x denně, o víkendech častěji. Zvláště zajímavé jsou hodnoty v ložnici po probuzení a před ulehnutím ke spánku, hodnoty v obývacím pokoji při rodinném sledování filmu a podobně.

Čím měřit

Pro toto měření je třeba vlastnit speciální přístroj - měřič CO2. Dostatečně přesný měřič CO2 je možné zakoupit za částku okolo 2 - 3 tis. Kč. Měřiče, které se občas prodávají za několik stokorun jako adaptér k mobilnímu telefonu, nedoporučujeme - jejich přesnost je problematická. Při měření je třeba pamatovat na to, že přístroj potřebuje až 30 minut na to, aby se aklimatizoval.

Proč měřit koncentraci CO2

Oxid uhličitý je plyn bez chuti a zápachu. Je součástí atmosféry v koncentraci asi 400 ppm (částic na milion). Vysoké koncentrace mají vliv na centrální nervovou soustavu. Limit pro vnitřní prostředí je stanoven hladinou 1500 ppm. Koncentraci nad 2000 ppm vnímáme jako "těžký, vydýchaný" vzduch a zvyšuje se pocit únavy. V malých uzavřených místnostech může koncentrace stoupnout velmi rychle. Venkovní koncentrace se v průběhu uplynulých desetiletí zvyšuje také v důsledku spalování fosilních paliv. Měření koncentrace CO2 má význam zejména v době, kdy není možné trvalé větrání vnitřních prostor (tedy zejména v topné sezoně).

Intenzita osvětlení

Kde měřit

Měření intenzity osvětlení je důležité provádět zejména uvnitř. Měření venku poslouží jako orientační. Měření provádějte v místnostech, kde se zdržujete. Zaměřte se zejména na pracovní desky kuchyňských linek, pracovní stoly, prostor, kde šijete, žehlíte nebo si čtete. Užitečné je umístit měřič do místa, na které se díváte.

Jak často měřit

Měření venku postačí provést zpravidla jednorázově a to tak, aby postihlo dopoledne, odpoledne a podvečer. Zajímavé hodnoty můžete získat, pokud měření venku zopakujete pro slunečný i podmračený den. Úvodní měření uvnitř je vhodné provést v návaznosti na měření venku a dále pak podle potřeby.

Čím měřit?

Ideálním zařízením je speciální přístroj - luxmetr. Tento přístroj se pro domácí účely nevyplatí pořizovat. Je možné si jej zapůjčit u specializované firmy za částku v řádech stokorun za den. Pro orientační domácí měření je možné použít některou z aplikací pro mobilní telefony. V takovém případě je třeba všechna měření provádět se stejnou aplikací a stejným mobilním telefonem.

Proč měřit intenzitu osvětlení

Také světlo jako faktor životního prostředí značnou měrou ovlivňuje fyzickou a psychickou pohodu člověka. Správné osvětlení snižuje psychickou námahu a stres. Osvit a intenzita světla záleží na některých vlastnostech budov, které mají také vliv na odolnost proti dopadům změny klimatu. Také intenzita venkovního světla a charakter osvitu mají velký význam pro kvalitu života v obydlí a jeho okolí.

Hladina hluku

Kde měřit

Měření hladiny hluku je důležité provádět zejména uvnitř. Měření venku poslouží pro stanovení hladiny hluku na fasádě zejména ze zdrojů v okolí. Při měření uvnitř se snažte zachovat obvyklé podmínky při chodu domácnosti.

Jak často měřit

Měření venku postačí zpravidla jednorázově - dopoledne, v podvečer a v noci. Měření uvnitř provádějte podle potřeby, zejména, když jsou v provozu častěji používané významné zdroje hluku (pračka, myčka, audiovizuální přístroje a podobně). Měření naopak neprovádějte při jednorázových, ale hlučných činnostech.

Čím měřit

Ideálním zařízením je speciální přístroj - hlukoměr. Tento přístroj se pro domácí účely nevyplatí pořizovat. Je možné si jej zapůjčit u specializované firmy za částku v řádech stokorun za den. Pro orientační domácí měření je možné použít některou z aplikací pro mobilní telefony. V takovém případě je třeba všechna měření provádět V takovém případě je třeba všechna měření provádět se stejnou aplikací a stejným mobilním telefonem.

Proč měřit hladinu hluku

Hluk je obtěžující zvuk. Jeho zdroje se nacházejí jak uvnitř obydlí, tak i mimo něj. Hluková zátěž je podle průzkumů nejčastějším problémem sousedského soužití. Opatření na zlepšení mikroklimatu mohou vést také ke snížení hluku. Nižší hluková zátěž zvyšuje celkový komfort, kvalitu života a naopak snižuje stres vyvolaný horkem a suchem.