Klima na doma

Experimentální projekt na pomezí občanské vědy, vzdělávání a poradenství

Poznejte lépe své obydlí a jeho okolí a připravte je na klimatickou změnu

Projekt Klima na doma aneb poraďme se o mikroadaptacích má pomoci obyvatelům především měst, aby se doma a v nejbližším okolí cítili co nejlépe.

Měnící se klima s sebou nese letní vedra, rychlé změny počasí, přívalové deště a podobně. Nevhodně řešená a vybavená sídla i naše vlastní domy a byty nám mohou situaci dál významně zhoršit. Rozpálené chodníky a zpevněné plochy, nedostatek stínu, suchý vzduch, hluk, prach a sluneční paprsky odrážející se od velkých světlých ploch domů nebo dlažby, to vše snižuje naši pohodu a ztrpčuje život ve městě. Neberme to jako samozřejmost a zkusme s tím vlastními silami něco dělat. Nejprve sesbírejme informace. Podle toho, zda žijeme v domech či bytech, v zeleni či uprostřed města bez stromů či travnatých ploch, narážíme na podobné problémy, které mohou mít podobná řešení. Měřte s námi, staňte se prospektory. Shromážděné informace si můžete porovnat s ostatními a uvidíte, že v tom nejste sami. My vám pomůžeme situaci vyhodnotit a na základě našich zkušeností či vašich vlastních příkladů vám poradíme, jaká opatření můžete sami s minimálním úsilím realizovat a jak se váš život zlepší.

1. Staňte se klimatickým prospektorem

Prozkoumejte svůj příbytek a jeho okolí. Registrace je zcela anonymní, ale počítejte, že údajů není úplně málo. Z osobních údajů budete potřebovat jen váš e-mail, podle kterého vás systém v budoucnu rozpozná.

2. Sledujte vnější i vnitřní prostředí

Není to nic složitého. Měření zvládnou i vaše školou povinné děti. Udělejte si z měření rodinnou zábavu. Jaké parametry se měří a proč jsme pro vás shrnuli ve stručném přehledu.


3. Sbírejte a sdílejte informace

Naměřené hodnoty si nenechávejte pro sebe. Pomocí jednoduchých nástrojů přímo na těchto stránkách je pravidelně sdílejte s ostatními. Čím pravidelněji, tím lépe. Vytrvejte! Na těchto stránkách můžete sledovat souhrny měření od ostatních prospektorů.

4. Učte se od ostatních

Z naměřených hodnot a získaných informací bude připraven soubor nápadů, jak jednoduchým a nepříliš náročným způsobem vyrovnat ve svém obydlí a jeho okolí s klimatickou změnou . Aby se vám žilo lépe v době změny klimatu a nestálo to příliš mnoho úsilí.


5. Podělte se s ostatními o své nápady

Uskutečnili jste nějaký nápad, který přispěl k lepšímu klimatu ve vašem obydlí nebo v jeho nejbližším okolí? Nenechávejte si ho pro sebe a podělte se s ostatními. A nebojte se říct, že něco nedopadlo podle vašich představ.


Klima na doma je experimentální projekt na pomezí občanské vědy, vzdělávání a poradenství.

Spojujeme vědu, technologie, hru a komunikaci.

Fandové delšího čtení mohou kouknout na podrobnější informace o projektu

Inspirujte se i jinde

poradme.se


Poradme.se je portál poradenství pro veřejnost, na kterém se dozvíte mimo jiné spoustu informací o zdravém vnitřním prostředí v domácnostech.

Adaptace sídel


Web určený těm, kterým záleží na bezpečnosti a kvalitě života ve městech a obcích a zejména těm, kdo se podílí na rozhodování a řízení.

Počítáme s vodou


Portál o hospodaření s dešťovou vodou v krajině i zastavěných oblastech: Důraz je kladen na přírodě blízká opatření. Na portálu najdete inspirativní příklady z celé Evropy.

Opatření adaptace


Webová aplikace představuje přírodě blízká adaptační opatření ve městech, která přispívají ke zvýšení odolnosti městských oblastí vůči dopadům změny klimatu.