Klima na doma

Experimentální projekt na pomezí občanské vědy, vzdělávání a poradenství

Poznejte lépe své obydlí a jeho okolí a připravte je na klimatickou změnu

Projekt Klima na doma aneb Poraďme se o mikroadaptacích má pomoci obyvatelům především měst, aby se doma a v nejbližším okolí cítili co nejlépe. Chceme pomoci obyvatelům měst a obcí, aby se jim doma žilo dobře i přes důsledky změny klimatu a aby pomohli i svému okolí.

Měnící se klima s sebou nese letní vedra, rychlé změny počasí, přívalové deště a podobně. Nevhodně řešená a vybavená sídla i naše vlastní domy a byty nám mohou situaci dál významně zhoršit. Rozpálené chodníky a zpevněné plochy, nedostatek stínu, suchý vzduch a sluneční paprsky odrážející se od velkých světlých ploch domů nebo dlažby, to vše snižuje naši pohodu a ztrpčuje život ve městě.

Zkusme s tím vlastními silami něco dělat. Nejprve sesbírejme informace. Podle toho, zda žijeme v domech či bytech, v zeleni či uprostřed města bez stromů či travnatých ploch, narážíme na podobné problémy, které mohou mít podobná řešení.

Měřte s námi, staňte se prospektory. Shromážděné informace si můžete porovnat s ostatními a uvidíte, že v tom nejste sami. My vám pomůžeme situaci vyhodnotit a na základě našich zkušeností či vašich vlastních příkladů vám poradíme, jaká opatření můžete sami s minimálním úsilím realizovat a jak se váš život zlepší.

Zkuste se také zapojit do letní soutěže Hledáme chytré nápady pro #KlimaNaDoma

Nápady, které pošlete, postupně publikujeme v interaktivní mapě.

1. Staňte se klimatickým prospektorem

Prozkoumejte svůj příbytek a jeho okolí. Registrace je zcela anonymní, ale počítejte, že údajů není úplně málo. Z osobních údajů budete potřebovat jen váš e-mail, podle kterého vás systém v budoucnu rozpozná.


2. Sledujte vnější i vnitřní prostředí

Není to nic složitého. Měření zvládnou i vaše školou povinné děti. Udělejte si z měření rodinnou zábavu. Jaké parametry se měří a proč jsme pro vás shrnuli ve stručném přehledu.


3. Sdílejte svá měření

Naměřené hodnoty si nenechávejte pro sebe. Pomocí jednoduchých nástrojů přímo na těchto stránkách je pravidelně sdílejte s ostatními. Čím pravidelněji, tím lépe. Vytrvejte! Na těchto stránkách můžete sledovat souhrny měření od ostatních prospektorů.

4. Výsledky s námi analyzujte

Naměřené hodnoty srovnáme s pomocí odborníků zapojených do projektu s optimálními hodnotami daných parametrů. Pokud jste ve svém obydlí či jeho okolí naměřili hodnoty vyšší nebo nižší, než je pro příjemný život vhodné, budeme s vámi hledat možnosti, jak situaci zlepšit.

Z naměřených hodnot a získaných informací bude připraven soubor nápadů, jak jednoduchým a nepříliš náročným způsobem vyrovnat ve svém obydlí a jeho okolí s klimatickou změnou . Aby se vám žilo lépe v době změny klimatu a nestálo to příliš mnoho úsilí.


5. Podělte se s ostatními o své nápady

Uskutečnili jste nějaký nápad, který přispěl k lepšímu klimatu ve vašem obydlí nebo v jeho nejbližším okolí? Nenechávejte si ho pro sebe a podělte se s ostatními. A nebojte se říct, že něco nedopadlo podle vašich představ.

Nápady sdílejte na sociálních sítích nebo je pošlete mailem. Autoři těch nejlepších (ať vlastních nebo zahlédnutých) získají zajímavé ceny.


Klima na doma je experimentální projekt na pomezí občanské vědy, vzdělávání a poradenství.

Spojujeme vědu, technologie, hru a komunikaci.

Fandové delšího čtení mohou kouknout na podrobnější informace o projektu

Inspirujte se i jinde

poradme.se


Poradme.se je portál poradenství pro veřejnost, na kterém se dozvíte mimo jiné spoustu informací o zdravém vnitřním prostředí v domácnostech.

Adaptace sídel


Web určený těm, kterým záleží na bezpečnosti a kvalitě života ve městech a obcích a zejména těm, kdo se podílí na rozhodování a řízení.

Počítáme s vodou


Portál o hospodaření s dešťovou vodou v krajině i zastavěných oblastech: Důraz je kladen na přírodě blízká opatření. Na portálu najdete inspirativní příklady z celé Evropy.

Opatření adaptace


Webová aplikace představuje přírodě blízká adaptační opatření ve městech, která přispívají ke zvýšení odolnosti městských oblastí vůči dopadům změny klimatu.