Wolontariat

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233. Zarządzamy Państwa danymi osobowymi.

Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę inspektora ochrony danych, w skrócie IOD. Można do niego zadzwonić pod numer: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl.

Państwa dane wykorzystamy w celu rekrutacji, podpisania i zrealizowania porozumienia o wolontariacie, którego Państwo są stroną. Dane te będą przechowywane przez nasz zespół przez dwa lata po to, by udokumentować porozumienie, a także w celu informowania o wydarzeniach związanych z wolontariatem w MIK. Następnie, dane te zostaną zarchiwizowane, zgodnie z właściwymi przepisami i przechowywane przez kolejne 10 lat.

W każdej chwili mogą Państwo sprawdzać swoje dane, poprawiać je, zmieniać lub usunąć z naszej bazy danych. W tym celu należy skontaktować się z IOD.

W MIK korzystamy z systemu Gsuite Basic, dlatego Państwa dane będą udostępnione firmie Google Ireland Ltd, z zachowaniem przepisów prawa.

Dane osobowe wykorzystujemy na podstawie art. 6., ust. 1., lit. b) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Mówi on o tym, iż możemy przetwarzać Państwa dane w celu zrealizowania umowy/porozumienia, której są Państwo stroną, bez uzyskiwania osobnej zgody na wykorzystanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.