Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Program Dynamika Ekspozycji w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 lipca 1943 17C, 30-233. Zarządzamy Państwa danymi osobowymi.

Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę Inspektora Ochrony Danych, w skrócie IOD. Można do niego zadzwonić pod numer: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl.

Państwa zwykłe dane, czyli adres e-mailowy, zebrane są w ramach zadania Działalność edukacyjna, prowadzonego przez MIK. Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały one w inny sposób upublicznione. Przetwarzamy je na podstawie artykułu 6., ustęp 1., litera c) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Działania, o których informujemy realizują statutową misję MIK w ramach obowiązku prowadzenia działalności kulturalnej.

Korzystamy z Państwa adresu e-mail tylko w ramach działań programu, nie przekazujemy tego zbioru innym instytucjom. Do komunikacji z Państwem wykorzystujemy programowanie G-suite Basic, dostarczanego przez firmę Google Ireland Ltd.

Każda osoba, której dane MIK posiada, może je sprawdzać, poprawiać, zmieniać i usuwać. W tym celu, należy skontaktować się z IOD.

W przypadku wątpliwości, każda osoba może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.