Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

w celu informowania o wydarzeniach i działalności kulturalnej prowadzonej przez MIK

Zwykłe dane osobowe to imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Zbieramy je, by mogli Państwo wziąć udział w Wydarzeniach podczas XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (dalej MDDK). Dlatego powinni Państwo wiedzieć, że:

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie, przy ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233. Zarządzamy Państwa danymi osobowymi.

Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę inspektora ochrony danych, w skrócie IOD. Można do niego zadzwonić pod numer: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl.

Gdy zakończą się już MDDK w 2018 roku, usuniemy Państwa imię, nazwisko i numer telefonu. Zostawimy w naszej bazie tylko adres e-mail. Będziemy wysyłać na niego informacje o wydarzeniach kulturalnych i działalności kulturalnej prowadzonej przez MIK.

W każdej chwili mogą Państwo sprawdzać swoje dane, poprawiać je, zmieniać lub usunąć z naszej bazy danych. W tym celu należy skontaktować się z IOD.

Dane osobowe wykorzystujemy na podstawie art. 6., ust. 1., lit. c) ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Nasza aktywność realizuje obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej.

W przypadku wątpliwości każda osoba może wnieść skargę do głównego inspektora ochrony danych osobowych.