Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

w zbiorze "Działalność wydawnicza" w MIK

Sięgają Państwo po pismo „Autoportret”, dlatego powinni Państwo wiedzieć, że:

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie przy ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233. Zarządzamy Państwa danymi osobowymi.

Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni on rolę inspektora ochrony danych, w skrócie IOD. Można do niego zadzwonić pod numer: +48 533 310 438 lub napisać wiadomość e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl.

Korzystamy z przekazanych nam danych osobowych do czasu zakończenia prenumeraty i związanych z nią rozliczeń księgowo-finansowych.

W każdej chwili mogą Państwo sprawdzać swoje dane, poprawiać je, zmieniać lub usunąć z naszej bazy danych. W tym celu należy skontaktować się z IOD.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6., ust. 1., lit. c) RODO. Nasza aktywność realizuje obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej.

W przypadku wątpliwości każda osoba może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.