หลักสูตรอบรมการนวดฟื้นฟูสุขภาพ เสริมสร้างพลังชีวิต

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท / ท่าน

สามารถชำระเงินได้ดังนี้

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 1,000 บาท

สามารถโอนเงินผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การประชุมวิชาการ) ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-041-3-654 (สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือ ATM)

ชำระเงินและแนบหลักฐานการโอนเงินได้ที่ "ชำระเงิน" ด้านบน