ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2563 ส่วนนโยบายและแผน เปลี่ยนไปใช้งานเว็บไซต์ใหม่

ตามที่อยู่เว็บนี้ https://planning.mfu.ac.th

ข่าวสาร / กิจกรรม

เอกสาร / คู่มือ

มุมอาหารสมอง

University Expo - ดร.สมคิด.mp4

KM ครั้งที่ 1 เรื่อง ประเทศไทยกับเส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ณ เดือน มีนาคม 2561

ผู้ว่าเชียงราย how2live.mp4

"ภาวะความเป็นผู้นำ"

โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

หน่วยงานภายนอก

จำนวนผู้เข้าชม