.stn ceramicaMetropol.Art, ul. św. Michała 65, 61-005 Poznań

tel. +48 61 670 07 08, info@stnbiuro.pl