ประกาศ ศ.จ. - รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบจัดสรร) (อัพเดท 8 เมษายน 2565)

ประกาศ ศจ_รายชื่อมอบตัวนักเรียน รอบ 2 ปี 2565_sign.pdf

เอกสารแจ้งจากงานการเงิน

ประกาศ ศ.จ. - การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบจัดสรร) (อัพเดท 6 เมษายน 2565)

แบบแจ้งความจำนงค์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่สามารถมารายงานตัว/มอบตัวตามปกติได้

คำชี้แจง

1. แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีความประสงค์แสดงความจำนงค์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 แต่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถมารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดได้ ปิดรับข้อมูลวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น.

2. ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่แจ้งความจำนงค์แล้ว มารายงานตัว/มอบตัวอีกครั้ง ในวันที่ 9 เมษายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" (วันเดียวกับนักเรียนรอบ 2)

ประกาศ ศ.จ. - รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แนบท้าย-รายละเอียดการมอบตัว) (อัพเดท 30 มีนาคม 2565)

ประกาศ ศจ_รายชื่อ ม1-2565 มอบตัว.pdf

ประกาศ ศ.จ. - รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (แนบท้าย-รายละเอียดการมอบตัว) (อัพเดท 31 มีนาคม 2565)

ประกาศ ศจ_รายชื่อ ม4-2565 มอบตัว_ใหม่ 30-03-2565.pdf

ประกาศ ศ.จ. - การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อัพเดท 14 กุมภาพันธ์ 2565)

ประกาศ ศ.จ. - การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อัพเดท 14 กุมภาพันธ์ 2565)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: ถ้าเคยสมัครออนไลน์ไปแล้ว ต้องมาสมัครที่โรงเรียนอีกไหม?

A: ไม่ต้อง ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจสามารถล็อกอินแล้วเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการสมัครด้วยตนเองได้เลย


Q: ถ้าบันทึกข้อมูลไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

A: ตรวจสอบช่องที่จำเป็นต้องกรอก หากไม่ทราบข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายขีด (-) หรือติดต่อผู้ดูแลระบบงานรับนักเรียน โทร. 082-1842281 (ครูรามิล)


Q: จะมีการสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 หรือไม่

A: ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร หากไม่เกินกว่าจำนวนที่รับได้ก็จะไม่มีการจัดสอบ ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี


Q: การรายงานตัว/มอบตัว - เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว จะรู้ได้ไงว่านักเรียนได้อยู่ห้องไหน

A: เลขห้องอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้ารายชื่อ (เช่น ม.1/1 หมายถึง อยู่ห้อง 1)


Q: การรายงานตัว/มอบตัว - ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง ใช้เงินเท่าไหร่?

A: รายละเอียดแตกต่างกัน ให้ศึกษาในเอกสารแนบประกาศผลสอบ (ลิงค์ด้านบน)


Q: การรายงานตัว/มอบตัว - นักเรียนต้องมาด้วยไหม?

A: นักเรียนต้องมารายงานตัว พร้อมผู้ปกครอง 1 คน


Q: การรายงานตัว/มอบตัว - หากพ่อแม่มาไม่ได้ ให้ใครมาเป็นผู้ปกครองได้บ้าง?

A: ผู้ที่จะมาเป็นผู้ปกครองแทนต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและนักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย สามารถดูแลความประพฤติของนักเรียนได้ ทั้งนี้ เอกสารที่นำมายื่น ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองท่านนั้นเพิ่มมาด้วยอีก 1 ฉบับ พร้อมลงรับรองสำเนาถูกต้อง


Q: การรายงานตัว/มอบตัว - หากไม่สามารถหาเอกสารบางอย่างไม่ได้จริง ๆ เช่น ทะเบียนบ้านแม่ ต้องทำอย่างไร

A: แจ้งครูประจำชั้น/ครูผู้รับรายงานตัวถึงเหตุจำเป็น และนัดหมายส่งเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี)


Q: การรายงานตัว/มอบตัว - มาวัน/เวลาอื่นได้ไหม?

A: ไม่ได้ เพราะต้องจัดระบบรับรายงานตัวและมอบตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อฯ


Q: การรายงานตัว/มอบตัว - หลักฐานการได้รับวัคซีน/สมุดสุขภาพแม่และเด็ก หาย/หาไม่เจอ

A: ติดต่อโรงเรียนเดิม/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (อนามัย) เพื่อขอเอกสารดังกล่าว หากหาไม่ได้จริง ๆ ให้เว้นไว้


Q: การรายงานตัว/มอบตัว - นักเรียนต้องแต่งตัวอย่างไรในวันรายงานตัว/มอบตัว

A: สวมชุดนักเรียน โดยเป็นชุดนักเรียนปีที่แล้วหรือชุดใหม่ก็ได้


Q: การรายงานตัว/มอบตัว - ใบธรรมศึกษาหาย/หาไม่เจอ/ยังไม่ได้รับ

A: ไม่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเรียน แต่นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อจาก http://www.gongtham.net/passlist/ หรือปรึกษากับครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ


Q: การรายงานตัว/มอบตัว - จะปริ๊นท์/แก้ไขใบสมัครได้จากไหน

A: ระบบปริ๊นท์ใบสมัครนักเรียน https://mtnewstd.com/freshy/