Prijave su zatvorene, ali...

Nove prijave i izmjene postojećih prijava za Mensa test inteligencije nisu više moguće. Sistem za prijave je ugašen u petak, 7.12.2018. u 12:00 časova, kao što je i najavljeno.

Testu inteligencije u subotu, 8.12.2018. možete pristupiti i bez prethodne online prijave. Iz iskustva sa prošlih testiranja očekujemo da se 10% do 20% prijavljenih ne pojavi u svom zakazanom terminu, tako da uvijek ima slobodnih mjesta za određeni broj kandidata bez prijave. Isto važi i za kandidate koji su napravili online prijavu, ali su završili na listi za čekanje jer su svi termini već bili popunjeni u trenutku prijave.

Podsjećamo sve da je termin testiranja u 10:00 i da je potrebno doći pola sata ranije radi identifikacije i plaćanja. Obavezno je da sa sobom ponesete neki lični dokument sa slikom (lična karta/osobna iskaznica, vozačka dozvola, pasoš/putovnica ili indeks) radi identifikacije. Bez ličnog dokumenta sa slikom nije moguće pristupiti testiranju. Cijena testiranja iznosi 15 KM za učenike, studente i penzionere/umirovljenike i 20 KM za sve ostale. Da bi ostvarili popust potrebno je da donesete dokument koji potvrđuje Vaš status (svjedočanstvo za učenike, indeks za studente, ček od penzije za penzionere/umirovljenike). Molimo Vas da spremite tačan iznos za plaćanje kako bi ubrzali proceduru i smanjili gužvu.

I na kraju Vas podsjećamo da se test inteligencije održava na Filozofskom fakultetu koji se nalazi na adresi Matice hrvatske bb. Slijedi prikaz na mapi kao i slika ulaza na Fakultet. Hvala na interesu i vidimo se na testiranju!