Prijave su zatvorene, ali...

Nove prijave i izmjene postojećih prijava za Mensa test inteligencije nisu više moguće. Sistem za prijave je ugašen u petak, 12. jula 2019. u 20:00 časova, kao što je i najavljeno.

Testu inteligencije u subotu, 13. jula 2019. možete pristupiti i bez prethodne online prijave. Iz iskustva sa prošlih testiranja očekujemo da se 10% do 20% prijavljenih ne pojavi u svom zakazanom terminu, tako da, skoro uvijek, ima slobodnih mjesta za određeni broj kandidata bez prijave. Isto važi i za kandidate koji su napravili online prijavu, ali su završili na listi za čekanje jer su svi termini već bili popunjeni u trenutku prijave.

Podsjećamo sve da su termini za testiranje u 11:00 i 12:00 i da je potrebno doći pola sata ranije radi identifikacije i plaćanja. Obavezno je da sa sobom ponesete neki lični dokument sa slikom (lična karta, vozačka dozvola, pasoš ili indeks) radi identifikacije. Bez ličnog dokumenta sa slikom nije moguće pristupiti testiranju. Cijena testiranja iznosi 15 KM za učenike, studente i penzionere i 20 KM za sve ostale. Da bi ostvarili popust potrebno je da donesete dokument koji potvrđuje Vaš status (svjedočanstvo za učenike, indeks za studente, ček od penzije za penzionere). Molimo Vas da spremite tačan iznos za plaćanje kako bi ubrzali proceduru i smanjili gužvu.

I na kraju Vas podsjećamo da se test inteligencije održava na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci koji se nalazi na adresi Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a (Univerzitetski grad). Slijedi prikaz na mapi kao i slika ulaza na Fakultet. Hvala na interesu i vidimo se na testiranju!