การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

รอบรั้วฟ้าขาว

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของสังคมไทย เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะเเละค่านิยมที่ดี แสดงออกในการร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปะความเป็นคนไทย เเละรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยตามที่สถานศึกษากำหนด ณ วัดป่าซาง วัดป่าห้า วัดห้วยเคียน วัดป่ายางหลวง และวัดแสงพระธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2566 และร่วมวางแผน ปรึกษา หารือ แนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2567 โดยมี นายเสนห์ ภักดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (ปีที่ 40) ประจำปี 2567

นักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (ปีที่ 40) ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมอบรมขยายเครือข่ายพลังเยาวชนในการส่งเสริมการใช้ชีวิตเชิงบวก เรื่องถุงยางอนามัย และสร้างเสริมสุขภาพใจให้แข็งแรง ให้กับแกนนำนักเรียนสหวิทยาเขตริมกก

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2567 นักเรียนกลุ่มจวนกั๋นสรรค์สร้างโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลล์ จัดกิจกรรมอบรมขยายเครือข่ายพลังเยาวชนในการส่งเสริมการใช้ชีวิตเชิงบวก เรื่องถุงยางอนามัย และสร้างเสริมสุขภาพใจให้แข็งแรง ให้กับแกนนำนักเรียนสหวิทยาเขตริมกก จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ รร.เวียงชัยวิทยาคม รร.เวียงเชียงรุ้ง รร.ดอนศิลาผางามวิทยาคม รร.ห้วยสักวิทยาคม และรร.ดอนชัยวิทยาคม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เพื่อให้นำความรู้ กระบวนการไปขยายผลต่อในโรงเรียนของตนเองต่อไป

e-News

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารสนเทศโรงเรียน 

🧑‍

จำนวนนักเรียน

1,022 คน

🚞

จำนวนห้องเรียน

33 ห้อง

🤵

จำนวนบุคลากร

61 คน

E-Service

ข่าวการศึกษา

ถามตอบ Live chat

ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
57100
โทร 0885533412
E-mail : mengrai1@gmail.com
facebook : mengraischool

ช่องทางการสื่อสาร
Website : https://mengrai.ac.th