Mellervang-skolens handleplan for læsning

Med udgangspunkt i de nyrevidere læsepolitiske retningslinjer i Aalborg Kommune, har vi på Mellervangskolen udarbejdet denne handleplan for læsning.

Med denne handleplan ønsker vi at tydeliggøre vores daglige arbejde med læsning overfor både forældre og kolleger. Mellervangskolen vægter læsning højt både i skolen og udenfor skoletiden, for at ruste vores elever til at klare sig bedst muligt, derfor henvender denne handleplan sig til forældre og pædagogisk personale på Mellervangskolen.


Overodnet mål for Mellervangskolens læsepolitik:

Vi ønsker at skabe et samarbejde mellem hjemmet og alle skolens samarbejdspartnere, som understøtter elevers læseudvikling i en naturlig progression gennem skoleforløbet. Vores mål er at alle elever bliver så dygtige læsere som muligt.

Vi på skolen har den tilgængelige viden om læsning og læseprogression til det pædagogiske personale, blandt andet igennem diverse handleplaner og en særlig læseindsats.