BLI KJENT MED OSS

RelyOn

RelyOn AS er et aktivt driftsselskap med eierinteresser i flere bransjer og selskaper.

Selskaper RelyOn AS har eierinteresser i:

GATTI & ShareMySpare.

Navnet RelyOn er en sammensetning av ordene «rely» og «on», som på norsk betyr «til å stole på».

Utsagnet «Trust is good. Reliability is better» stammer fra ledelse og bedriftskultur. Budskapet her er at det er viktig å ha tillit i sin bedrift, men enda viktigere å ha evnen til å bygge kvalitet over tid. Dette skaper kontinuitet i bedriftens virksomhet.

RelyOn har lang erfaring i ulike bransjer med høyt fokus på produktivitet og måloppnåelse. Med vår store bredde av tidligere erfaring, skaper vi dialog med bedrifter hvor vi hjelper dem å forstå sine utfordringer og hvordan vi kan løse disse

Daglig leder i RelyOn AS er Roger Meinich-Bache.

Våre lokasjoner

Stavanger

Sverige

Belgia

Tyskland