การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

SELF ASSESSMENT REPORT

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (แปรรูปอาหาร)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : คุกกี้หน้าอะเซโลร่าเชอรี่แยม (Acerola Cherry Cookie Jam)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดในงาน Bangchak Green Blood 2561 ในหัวข้อ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารว่าง โดยทางโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ได้มีหลักสูตรการอบขนมเพื่อเป็นแนวทางสร้างรายได้ให้กับนักเรียนที่ศึกษาจนจบหลักสูตร และสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพ

จัดนิทรรศการ "การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ"


งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

รางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันประกวดกองเชียร์ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019"

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดกองเชียร์ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019 แก่โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ >>http://www.mdn.ac.th/gallery