Regulamin konkursu ekologicznego z elementami matematyki


1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Mysłowicach i Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

3. Zasady konkursu:

Należy wykonać LAPBOOK zatytułowany „Rady na odpady”. LAPBOOK powinien zawierać informacje na temat:

 • Co to są odpady?

 • Życie śmieci – jak długo rozkładają się wybrane odpady?

 • Co to jest recykling?

 • Jakie są podstawowe zasady segregacji odpadów?

 • Sens recyklingu – co można zrobić z odpadów?

 • Polskie śmieci w liczbach.

 • Ciekawostki o odpadach.

 • Zadanie matematyczne.

Każdy LAPBOOK powinien zawierać stworzone przez uczestnika jedno zadanie matematyczne (WRAZ Z ROZWIĄZANIEM) dotyczące odpadów wytwarzanych w województwie śląskim z uwzględnieniem odpadów wytwarzanych w Mysłowicach.


Poniżej znajduje się link do filmiku pokazującego, jak wykonać przykładowy LAPBOOK.

https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II

Prace powinny być wykonane indywidualnie.


4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 10.03.2021r. do 09.04.2021 r. Prace należy przynosić do siedziby MDK-u
w Mysłowicach, ul Mikołowska 3.

5. Cele konkursu:

 • Rozwijanie ekologicznych i matematycznych zainteresowań uczniów.

 • Rozwijanie świadomości wśród dzieci na temat ochrony środowiska.

 • Promowanie dobrych nawyków w postaci segregacji odpadów.

 • Pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

6. Komisja konkursu i zespół nadzorujący.

 • W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele – organizatorzy konkursu.

 • Zadaniem komisji konkursu jest przygotowanie regulaminu, ocena prac oraz wyłonienie laureatów konkursu.

 • W skład zespołu nadzorującego wchodzą pracownicy MDK w Mysłowicach.

 • Zadaniem zespołu nadzorującego jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

7. Prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora, klasa, nr szkoły, nauczyciel –opiekun (opiekunem nie musi być nauczyciel).

8. Do pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wzór do pobrania w załączeniu.

9. Dodatkowe informacje można otrzymać od organizatorów konkursu:


Urszula Janusz: 501 840 338,

Aleksandra Sarna: 698 824 276.