Festiwal Młodzieży Szkolnej
Sprawozdanie 2022

Impreza organizowana była przez Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku w formie zdalnej Uczestniczyło w niej 28 zespołów. Udział wzięli uczestnicy z następujących placówek: szkoła Podstawowa nr 6 z Sosnowca, Szkoła Podstawowa 10 w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 13 w Mysłowicach,Szkoła Podstawowa nr 15 z Jaworzna, Szkoła Podstawowa nr 17 z Chorzowa, Warsztatowe Studio Wokalne, III Liceum Ogólnokształcące z Chorzowa, Młodzieżowy Dom Kultury w Tychach, Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie,

Kategorie:

 • teatralna - 3 zespoły

 • taneczna - 9 zespołów

 • muzyczna (wokalno - instrumentalne) - 16 uczestników


Lista Laureatów, ustalona przez Komisję Konkursową w składzie

  • Hanna Tabor – przewodnicząca

  • Ewa Kapias

  • Ewa Maj

  • Karina Krechowiecka

  • Monika Adamek - Tuszyńska

przedstawia się następująco:

Kategoria muzyczna:

Klasa I - III

Soliści:

I miejsce – Yitong LI SP 10 w Mysłowicach


Zespoły:

I miejsce - ,,Odblaski z trzynastki” SP 13 w Mysłowicach

II miejsce - ,,Bąble” MDK nr 1 w Tychach

III miejsce - ,,Ananasy z trzeciej klasy” SP 15 w Jaworznie

Wyróżnienie: ,,Zielone nutki” – SP 10 w Mysłowicach


Klasa IV - VI

Soliści:

I miejsce - Natalia Kulig MDK Mysłowice i Natalia Lenartowicz Studio Bamba Rabamba oraz SP 17 w Chrzanowie,

II miejsce – Charlotta Secher Ognisko Pracy Pozaszkolnej Mikołowie,

III miejsce – Szymon Buła SP 15 w Jaworznie


Zespoły:

I miejsce -,,Dyszka" SP 10 w Mysłowicach,

II miejsce - ,,Urwani z choinki” SP 15 w Jaworzno


Klasa VII - VIII

Soliści:

I miejsce – Zuzanna Podalak Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie

II miejsce – Antonina Paks SP nr 6 w Sosnowcu

III miejsce – Maria Urbaniak SP 15 w Jaworznie


Szkoły ponadpodstawowe:

Soliści:

I miejsce - Zuzanna Lemantowicz – Warsztatowe Studio Wokalna oraz II Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie,


Zespoły:

I miejsce - Zespół ONK MDK w Mysłowicach


Kategoria taneczna

Klasy 1 - 3

I miejsce - Zyg Zag SP 24 z Częstochowy

II miejsce - Bąble ,,W Hogwardzie" MDK 1 w Tychach

III miejsce - Misz Masz -"Happy" MDK w Mysłowicach


Klasy 4 - 6

I miejsce - Magia "Taniec dyskotekowy" MDK w Mysłowicach


Klasy 7 - 8

I miejsce – Tip Top II "Rodzina Adamsów" MDK 1 w Tychach


Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce - CRD Crew MDK w Tychach

II miejsce - Feeling MDK 1 w Tychach

III miejsce - TIP TOP I MDK 1 w Tychach


Kategoria teatralna


KLASY 1 - 3

,,Odblaski z Trzynastki” SP 13 i MDK Mysłowice - wyróżnienie


KLASY 7 - 8

,,Bez sceny” SP 37 w Tychach - wyróżnienie


Szkoły Ponadpodstawowe

Koło teatralne ,,Bohema” MDK Mysłowice – wyróżnienie

Najwięcej głosów publiczności zdobył zespół ,,Odblaski z trzynastki” ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach


Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

Zapraszamy na uroczysty odbiór nagród 8 czerwca 2022r. Na godzinę 16.30 w auli MDK na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach.
Doceniając ogromny wkład pracy i wysiłek w tym trudnym czasie bardzo wszystkim dziękujemy, składamy też serdeczne podziękowania nauczycielom, opiekunom przygotowującym zespoły do uczestnictwa w naszej wieloletniej tradycyjnej imprezie.

Dziękujemy raz jeszcze i zapraszamy za rok.