Konkurs ekologiczny z elementami matematyki "Rady na odpady"

Regulamin konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej.

 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Mysłowicach i Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

 3. Zasady konkursu:
  Należy wykonać LAPBOOK zatytułowany „Rady na odpady”. LAPBOOK powinien zawierać informacje na temat:

  • Co to są odpady?

  • Życie śmieci – jak długo rozkładają się wybrane odpady?

  • Co to jest recykling?

  • Jakie są podstawowe zasady segregacji odpadów?

  • Sens recyklingu – co można zrobić z odpadów?

  • Polskie śmieci w liczbach.

  • Ciekawostki o odpadach.

  • Zadanie matematyczne.

   Każdy LAPBOOK powinien zawierać stworzone przez uczestnika jedno zadanie matematyczne (WRAZ Z ROZWIĄZANIEM) dotyczące odpadów wytwarzanych w województwie śląskim z uwzględnieniem odpadów wytwarzanych w Mysłowicach.
   Poniżej znajduje się link do filmiku pokazującego, jak wykonać przykładowy LAPBOOK.
   https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II
   Prace powinny być wykonane indywidualnie.

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 10.03.2021r. do 09.04.2021 r. Prace należy przynosić do siedziby MDK-u w Mysłowicach, ul Mikołowska 3.

 5. Cele konkursu:

  • Rozwijanie ekologicznych i matematycznych zainteresowań uczniów.

  • Rozwijanie świadomości wśród dzieci na temat ochrony środowiska.

  • Promowanie dobrych nawyków w postaci segregacji odpadów.

  • Pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 6. Komisja konkursu i zespół nadzorujący.

  • W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele – organizatorzy konkursu.

  • Zadaniem komisji konkursu jest przygotowanie regulaminu, ocena prac oraz wyłonienie laureatów konkursu.

  • W skład zespołu nadzorującego wchodzą pracownicy MDK w Mysłowicach.

  • Zadaniem zespołu nadzorującego jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

 7. Prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora, klasa, nr szkoły, nauczyciel –opiekun (opiekunem nie musi być nauczyciel).

 8. Do pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wzór do pobrania w załączeniu.

 9. Dodatkowe informacje można otrzymać od organizatorów konkursu:

Urszula Janusz: 501 840 338,

Aleksandra Sarna: 698 824 276.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.