Tekst og bilder på web

Tittel

OBS! Husk å legge til tittel først! Innholdet i artikkelen blir ikke lagret om tittelfeltet ikke er utfylt.

Tittelen bør oppsummere saken kort og konsist, ikke være lengre enn at den får plass på én linje på forsiden.

Ikke bruk lange, sammensatte eller kronglete ord. "Personverndagen – Masseovervåkningstrenden undergraver demokratiet" er for eksempel ikke en bra tittel.

Ingress

Ingressen bør være kort og konsis, helst lenger enn tre, maks fire linjer. Den bør oppsummere saken på en god måte, og bør ikke bare være en gjentakelse av overskriften.

Husk både ingress på forsiden (Ingress-feltet under Utlisting nyheter) og ingress inne i selve artikkelen. Det er et eget valg for å lage ingress i artikkelen under "Legg til innhold"-knappen; "Small margin" eller "Medium margin" mellom ingress og brødtekst ser best ut. Dette gjelder kun på de nasjonale sidene. På sidene til lokallag holder det med å skrive ingressen i ingress-feltet.

Brødtekst

Det er vanlig med luft i brødteksten i lengre artikler på nett, slik at avsnittene ikke blir for lange. Korte avsnitt gjør teksten lettere å lese.

Husk mellomtitler! Bruk vanlig halvfet tekst (bold); ikke store bokstaver (og ikke bruk noen av de innebygde overskrift-stilene i nyhetssaker)

Bruk tankestrek ("–") og ikke bindestrek ("-") ved innskutte setninger og som sitatstrek. Se forøvrig http://www.korrekturavdelingen.no/K4Tankestrek.htm

Bildetekst

Husk fotoakkreditering! Dette kan plasseres i et eget "Tekstfelt med editor" under brødteksten med høyrejustert tekst (det er mulig å legge dette i bildeteksten på toppbildet, men det blir ofte for langt om det også skal være beskrivende tekst her).

Språkfloskler å være oppmerksomme på

Ikke bruk andre verb enn "sier hun" når man refere sitater!

En gjenganger er å ende en artikkel med et sitat, som noen "avslutter". Dette er dårlig språk. Eks.: "– Så vidt jeg vet, så er vi det første partiet i Norge som gjør dette, avslutter Hansson." Skriv heller "sier Hansson", eller ikke skriv noe.

Bildebruk

Gode bilder er viktig. Prøv å unngå mobilbilder, kornete/lavoppløste bilder osv.

Formatet på bildene i artikkelen:

- Utlisting nyheter (bildet på forsiden): 400 x 400 px, det viktige er at det er kvadratisk. Pass på at personen på bildet ikke blir kuttet av sirkelformatet på forsiden.

- Toppbilde: 1220 x 400 px


Det er viktig at vi forsikrer oss om at vi har tillatelse til å bruke bilder på nettsiden.

- Det er ikke ok å laste ned og publisere bilder fra aviser eller andre nettsider uten tillatelse

- Det er heller ikke bare å ta en skjermdump av bare bildet. Skal vi slippe unna med å kalle det en faksimile må det være et bilde av hele artikkelen.


Husk også å legge inn "alternativ tekst" på alle bilder (når de lastes inn i WordPress) pga søkemotoroptimalisering.


Noen steder å finne bilder er:

- Flickr-kontoene (http://www.flickr.com/photos/partiet og http://www.flickr.com/photos/gronnungdom/)

- Creative Commons-søkemotoren (http://search.creativecommons.org/)

- visualhunt.com

Husk bildekreditering!


Flere tips og ressurser finner du her


PUBLISERING AV EKSTERNE SAKER:

Hvis originaltittel/-ingress vinkler saken dårlig, eller tittelen/ingressen er for lange, anbefaler vi at du ikke publiserer saken. Dette fordi andre mediers titler og ingresser ikke skal redigeres av oss.