Webpublisering

Lokallagssider

Alle lokallag har ansvar for egne lokallagssider. For å opprette en ny lokallagsside eller en ny bruker til eksisterende lokallagsside tar du kontakt med Kristian Normand.

I undermenyen finner du veiledning og tips til publisering på lokallagssidene. Jeg fyller på med guider etterhvert som jeg får spørsmål som gjelder flere. Ta kontakt dersom du trenger hjelp, så lager jeg en guide – da hjelper du antagelig flere :)

Nasjonale sider

Har du oppdaget en bug eller har innspill til de nasjonale sidene kan du ta kontakt med webmaster.