VALGKOMITEEN

ValgkomitEen

Valgkomiteen og deres arbeid

Valgkomiteen er nå i gang med det omfattende arbeidet med å finne kandidater til våre sentrale organer. Det er et enormt puslespill som skal legges og som innebærer å finne de dyktigste kandidatene, samtidig som vi skal ta hensyn til hva organisasjonen som helhet trenger i den neste perioden.

Innstilling Partisekretær

Valgkomiteen har avgitt enstemmig innstilling på Torkil Vederhus (30, Oslo) som ny partisekretær i De Grønne. Les valgkomiteens begrunnelse her.

Innstillingen på øvrige verv vil offentliggjøres innen 12.april.

--

Vervene valgkomiteen skal innstille på i 2019 er:

Partisekretær

Programkomité for Stortingsprogrammet 2021

Sentralstyre

Internasjonal kontakt + vara

Internasjonalt utvalg

Grønt Kvinnenettverk

Kontrollkomité


Her kan du se kandidatene som har meldt seg til nasjonale verv per 29.januar 2019.

Valgkomiteen ønsker innspill fra dere! Hvem mener du egner seg best til å ta på seg slike roller?

Forslag med begrunnelse sendes fortrinnsvis ved å benytte dette forslagsskjemaet.


For partisekretær bruker valgkomiteen denne rollebeskrivelsen som ble utarbeidet i 2017/18 til å basere kravspekket vårt på. Vi tar gjerne imot innspill på hvilke ferdigheter, erfaringer og egenskaper som bør tillegges størst vekt ved valg av våre sentrale tillitsvalgte.


Det endelige valget gjøres på Landsmøtet i mai 2019. Før den tid kan du, ditt lokallag eller sideorganisasjoner (Grønn Ungdom, Grønt Kvinnenettverk og Grønne studenter) påvirke innstillingen.


Valgkomiteen skal presentere for organisasjonen en liste over innspilte kandidater som ønsker å være med i den videre prosessen 15. Januar 2019. Les mer om valgkomiteens arbeid her.


Valgkomiteen ønsker omfattende og direkte dialog med hele partiet som del av vårt arbeid. Ta gjerne kontakt hvis ditt fylkeslag ønsker besøk fra en av oss på et møte. Vi oppfordrer også alle medlemmene til å ytre seg fritt, saklig og konstruktivt i de diskusjoner om verv og kandidater som kommer til å oppstå. Sist men ikke minst; har du kunnskap eller synspunkter du mener er viktig for de forestående valgene så nøl ikke med å ta kontakt med oss.


Kontaktinfo: valgkomiteen v/ Eline Vigre, leder:

Epost: valg@mdg.no

Tlf: 926 84 821


Valgkomitéens medlemmer

Valgkomitéens oppgaver og mandat

Valgkomitéens vedtekter