Sentralstyret

Her finner du informasjon om, og ressurser for Sentralstyret. Lenger ned på siden finner du oversikt over alle sentralstyremedlemmene med kontaktinformasjon.

Ressurser

Protokollarkiv

Sentralstyremedlemmer

Une Aina Bastholm

Nasjonal talsperson og Stortingsrepresentant

E-post: une.aina.bastholm@mdg.no

Twitter: @Uneaba

Følg på Facebook eller les mer om henne her.


Arild Hermstad

Nasjonal talsperson

E-post: arild.hermstad@mdg.no

Følg på Facebook


Lars Gaupset

Partisekretær

Tlf: 979 72 086

E-post: mdg@mdg.no

Twitter: @larsgaupset


Karina Reigstad

Sentralstyremedlem

Tlf: 901 26 482

E-post: karina.reigstad@mdg.no


Teodor Bruu / Hulda Holtvedt

Talspersoner, Grønn Ungdom

Tlf: 948 23 850 / 95417677

E-post: teodor.bruu@mdg.no / hulda.holtvedt@mdg.no


Birte Simonsen

Internasjonal kontakt

Tlf: 918 54 474

E-post: birte.simonsen@mdg.no


Hanne Lisa Matt

2.vara til sentralstyret

Tlf: 450 19 787

E-post: hanne.lisa.matt@mdg.no


Øyvind Strømmen

4.vara til sentralstyret

Tlf: 410 08 595

E-post: oyvind.strommen@mdg.no


Kristian Normand

Vara, internasjonal kontakt

Tlf: 922 24 549

E-post: kristian.normand@mdg.no


Daria Maria Johnsen

Sentralstyremedlem

Tlf: 922 26 095

E-post: daria@mdg.no


Torkil Vederhus

Sentralstyremedlem

Tlf: 415 89 316

E-post: torkil.vederhus@mdg.no


Ola Lund Renolen

Sentralstyremedlem

Tlf: 994 48 040

E-post: ola.renolen@mdg.no


Toine C. Sannes

Sentralstyremedlem

Tlf: 988 81 086

E-post: toine.sannes@mdg.no


Marie Loe Halvorsen

Sentralstyremedlem

Tlf: 916 43 732

E-post: marie.loe.halvorsen@mdg.no


Aurora Meland Winger

1. vara til sentralstyret

Tlf: 930 56 292

E-post: aurora.meland.winger@mdg.no


Farid Shariati

3.vara til sentralstyret

Tlf: 472 32 872

E-post: farid.shariati@mdg.no


Lan Marie Nguyen Berg

5. vara til sentralstyret

E-post: lan@mdg.no


Guri Barka Martins

vara til sentralstyret for Grønn Ungdom

Tlf: 46888137

E-post: guri.martins@mdg.no