Sentralstyret

Her finner du informasjon om, og ressurser for Sentralstyret. Lenger ned på siden finner du oversikt over alle Sentralstyremedlemmene med kontaktinformasjon.

Ressurser

Sentralstyret 2017-18

protokoller

Protokollarkiv

Sentralstyremedlemmer

Une Aina Bastholm

Nasjonal talsperson og 1. vara på Stortinget

E-post: une.aina.bastholm@mdg.no

Twitter: @Uneaba

Følg på Facebook eller les mer om henne her.


Rasmus Hansson

Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant

E-post: rasmus.hansson@mdg.no

Twitter: @rasmusjmh

Følg på Facebook eller les mer om han her.


Lars Gaupset

Partisekretær

Tlf: 979 72 086

E-post: mdg@mdg.no

Twitter: @larsgaupset


Arild Hermstad

Sentralstyremedlem

Tlf: 980 36 762

E-post: arild.hermstad@mdg.no


Ola Eian / Anna Kvam

Talspersoner, Grønn Ungdom

Tlf: 913 86 455 / 47502072

E-post: ola.eian@mdg.no / anna.kvam@mdg.no


Birte Simonsen

1.vara til Sentralstyret

Tlf: 918 54 474

E-post: birte.simonsen@mdg.no


Øyvind Strømmen

3.vara til Sentralstyret

Tlf: 410 08 595

E-post: oyvind.strommen@mdg.no


Aurora Meland Winger

5. vara til sentralstyret

Tlf: 930 56 292

E-post: aurora.meland.winger@mdg.no


Isa M. Isene

vara til Sentralstyret for Grønn Ungdom

Tlf: 952 82 315

E-post: isa.isene@mdg.no
Bård Sødal Grasbekk

Sentralstyremedlem

Tlf: 452 42 148

E-post: bard.sodal.grasbekk@mdg.no


Kristin Antun

Sentralstyremedlem

Tlf: 971 15 997

E-post: kristin.antun@mdg.no


Ola Lund Renolen

Sentralstyremedlem

Tlf: 994 48 040

E-post: ola.renolen@mdg.no


Ingrid Liland

Sentralstyremedlem

Tlf: 932 36 554

E-post: ingrid.liland@mdg.no


Toine Sannes

Sentralstyremedlem

Tlf: 988 81 086

E-post: toine.sannes@mdg.no


Mona Brøther

Internasjonal kontakt

Tlf: 934 40 941

E-post: mona.brother@mdg.no


Marie Loe Halvorsen

2. vara til Sentralstyret

Tlf: 916 43 732

E-post: marie.loe.halvorsen@mdg.no


Harald Nissen

4.vara til Sentralstyret

Tlf: 992 70 379

E-post: harald.nissen@mdg.no


Kristian Normand

Vara, internasjonal kontakt

Tlf: 922 24 549

E-post: kristian.normand@mdg.no