Lokal- og fylkeslag

Ønsker ditt lokallag besøk?

Partikontoret vil bistå med å finne ressurspersoner i partiet som kan besøke lokallaget, enten det er nasjonale tillitsvalgte, ansatte eller noen som er aktive på en annen kant av landet.

Vil dere ha medlemsmøte og profilere listetoppen deres i lokalavisa sammen med Une eller Arild på spennende bedriftsbesøk? Eller har lokallaget lyst på besøk fra en som er god på mediearbeid som kan ha verksted med lokale folkevalgte? Hva med et webinar om hvordan dere kan mobilisere frivillige fram mot valgkampen?

Meld inn ønske om besøk her, så tar vi kontakt med dere!

Sjekkliste for arrangementer finner du her.

Årshjul for lokallag

Årshjul for fylkes- og lokallag

Lokallagshåndboka

02_Lokallagshåndboka.pdf

Hvem kan du kontakte?

Trøndelag:

Fylkessekretær Eline Hansen Næset

Viken:

Fylkessekretær Kristin Myrvang Gjørv

Oslo:

Fylkessekretær Trond Gunnar Rasmussen

Vestland:

Fylkessekretær Kristin Hammerås

Troms og Finnmark:

Fylkessekretær Jonas Nilsen


Rogaland:

Fylkessekretær Eva Berge

Innlandet:

Organisasjonssekretær Madelen R. Ueland

Nordland og og Agder

Organisasjonssekretær Hans Joar Høiby Hansen

Telemark og Vestfold

Fylkessekretær Ingrid Fjellberg

Møre og Romsdal

Organisasjonssjef Ragnhild Sjyvollen

Årsmøter

SSB-innrapportering/partistøtte

Brudd på etiske retningslinjer - rutiner for varsling

Varsling om seksuell trakassering

Ifølge de etiske retningslinjene til De Grønne skal partiet "være en trygg arena for alle sine medlemmer. Ingen skal utsettes for grenseoverskridende seksuelle handlinger eller annen type integritetskrenkende adferd".

Hvem kan varsle

Du kan varsle dersom du har blitt utsatt for overgrep eller seksuell trakassering, eller kjenner til at andre har opplevd det. Varsel kan leveres muntlig og skriftlig.

Slik varsler du

Kontakt partisekretær Lars Viko Gaupset på 97972086 eller e-post lars.gaupset@mdg.no. Du kan også kontakte Kristin Antun, som er valgt som ombud av sentralstyret for å ta i mot varsel om seksuelle overgrep og trakassering. Hun kan nås på 971 15 997 eller på kristin.antun@mdg.no.

VARSLING OM ANDRE KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Dersom du ønsker å varsle om andre forhold tar du kontakt med din nærmeste leder. Nærmeste leder kan være lokallagsleder, gruppeleder i kommunestyre, fylkesleder etc. Du finner kontaktinformasjon på mdg.no.

Oppstart av nye lokallag