Landsstyret

Hvem deltar på landsstyremøtene?

Delegater

Hvert fylke får dekket alle kostnader for to delegater med tale- og stemmerett. I tillegg består Landsstyret av talspersonene, partisekretær, sentralstyret og delegater fra Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom. Partiet dekker reise, overnatting og mat i forbindelse med møtene.

Faste representanter til landsstyret skal ved behov også kunne få reise og opphold dekket for egne barn for å kunne delta på møter. Dersom vara må tiltre på grunn av frafall fra fast representant eller delegat vil vara også kunne få utgifter for barn dekket. Det vises forøvrig til retningslinjer for reiserefusjon.


Gjest

Gjester fra fylkes- og lokallag kan overvære møtene fra bakerste benk, gjester har ikke talerett. Gjester må melde seg på senest 1 måned før møtestart, ønske om påmelding meldes til organisasjonssekretær. Gjester faktureres 650 kr for administrasjon og matkostnader. Reise og overnatting må gjesten ordne og dekke selv. På grunn av begrenset kapasitet i sekretariatet kan vi ikke gjøre unntak fra denne ordningen.

Avmelding uten kostnad er mulig fram til to dager før møtet. Ved avmelding senere enn to dager før vil gjesten faktureres full deltakerpris.

Eksempel: dersom møtet starter fredag 1.desember kan avmelding gjøres til og med onsdag 29.november. Gjesten vil faktureres dersom avmelding kommer torsdag 30.november eller senere.

Innkalling og sakspapirer

Innkalling landsstyret 01_201920. Versjon 2. pdf

Referater og protokoll landsstyret 2018/19

Møteplan 2018/19

Mal for saksframlegg

Mal saksfremlegg

Mal for fylkesmelding

Mal for fylkesmelding til LS


Hotellavtale

Møteregler for landsstyret

Møteregler for Landsstyret i Miljøpartiet De Grønne (1).pdf

Arkiv

Årshjul

Landsstyremedlemmer

Landsstyrets forretningsutvalg

Forretningsutvalget består av partisekretær og to landsstyrerepresentanter. Forretningsutvalget forbereder møtene blant annet gjennom å sette opp forslag til dagsorden og innstille på ordstyrer og referent.

Kontakt Forretningsutvalget 2018/2019:

Torkil Vederhus (fungerende partisekretær)

Øyvind Solum (Akershus)

Natalia Golis (Hordaland)

Kvinnelig talsperson

Une Aina Bastholm


Mannlig talsperson

Arild Hermstad


Akershus

Øyvind Solum

909 95 595


Emelie Kristina Olofsdotter Spjuth-Haldorsen

90995131


Representant for Aust-Agder

Esben Moy

91873580


Tonje Valenzuela

41334504


Representant for Buskerud

Nils Nordenstöm

917 484 08


Representant for Finnmark

Frode Elias Lindal


June Sommer Strask

401 46 789


Representant for Hedmark

Jon Lurås

916 069 62


Suhur Lorch-Falch

40492034


Representant for Hordaland

Natalia Golis

400 07 133


Svein-Martin Stenseth

Representant for Møre og Romsdal

Knut Iversen Foseide

977 02 777


Henriette Tsakos

40207973


Representant for Trøndelag

Marita Nergård Gustad

481 387 91


Ask Ibsen Lindal

98448526


Representant for Nordland

Bent Bakkan

920 773 99


Representant for Oppland

Karina Ødegård

926 338 57


Dag Fjeldstad

99224168


Representant for Oslo

Einar Wilhelmsen

906 984 46


Sigrid Heiberg

48259418


Representant for Rogaland

Alexander Rügert-Raustein

480 435 35


Thorbjørg Isafold Kristjansdottir


Representant for Telemark

Sabine Gehring

900 27 213


Marius Schulze

Representant for Troms

Barbara Vögele

936 19 058


Mikal Nerberg

92239880


Representant for Vest-Agder

Anna Asgard

959 201 81


Frode Jerdal

47648422


Representant for Vestfold

Randi Hagen Fjellberg

994 810 06


Harald Moskvil

90945800


Representant for Østfold

Birgitte Sterud

905 39 849


Trond Løvereide

90649559


Representant for Sogn og fjordane

Mariel Eikeset Koren

909 42 503


Representant for Grønt Kvinnenettverk

Ida Julsen

41182011


Vara: Anette Nistad

90500432


Representant for Grønne Studenter

Signe Bakke Johannessen

984 084 92


Representant for Grønn Ungdom

Hulda Holtvedt / Ola Eian

95417677 / 913 86 455