Landsmøte

Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte

Landsmøtet avholdes 24.-26.mai 2019 på Quality Hotel Expo på Fornebu i Akershus.

På disse sidene finner du informasjon om påmelding for observatører, program og sakspapirer. Sidene oppdateres fortløpende!


Resultatet av den elektroniske voteringen er klar! 176 delegater har avgitt stemmen sin, og dette er de fire resolusjonsforslagene som går videre til Landsmøtet:


Resolusjonsforslag 11: Nullvisjon for tap av biologisk mangfold

Resolusjonsforslag 14: Klimabelønningsordningen KAF må løftes

Resolusjonsforslag 18: Vindkraft og naturvern

Resolusjonsforslag 35: Resolusjon om klimakutt i kommunene


Her kan du lese 4 forslagene: Resolusjonsforslag til behandling på MDGLM2019

Voteringen er ikke en formell votering, men en rådgivende avstemning overfor Landsmøtet for å spare tid under selve møtet. Den endelige sakslisten vedtas formelt ved konstitueringen av landsmøtet.

Innsyn i utregningen og fullstendig resultatliste finner du her.


I dette dokumentet finner du informasjon om voteringen:

Om E-votering MDGLM2019

Delegatfordeling:

Protokoller og sakspapirer (2009-)