Landsmøte

Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte

Landsmøtet avholdes 24.-26.mai 2019 på Quality Hotel Expo på Fornebu i Akershus.

Ifølge De Grønnes vedtekter skal landsmøtet avholdes hvert år. Landsmøtets viktigste funksjon er å behandle landsstyrets årsmelding, vedta partiets programmer og partiets vedtekter, samt velge partiets ledelse.

Det vil delta rundt 200 delegater på landsmøtet, dette er representanter fra fylkene, Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom.

Protokoller og sakspapirer (2009-)