Program og sakspapirer

Program for MDGLM2019:

FREDAG

09:00 Registrering åpner

11:30 Mat og registrering

13:00 Obligatoriske formøter

14:00 Åpning av Landsmøtet 2019

15:00 Konstituering

15:40 Valgløfter

15:50 Debatt valgløfter

17:50 Hilsningstale Trygve Svensson

18:00 Middagspause

19:00 Resolusjonsdebatt - 3 resolusjoner

 • Forhåndsvalgt resolusjon 1
 • Forhåndsvalgt resolusjon 2
 • Resolusjonsforslag "Z"

21:15 Frist for å melde benking/opprettholdelse av kandidatur

21:15 Møteslutt


LØRDAG

09:00 Møtestart

09:00 Resolusjonsdebatt - 2 resolusjoner

 • Resolusjonsforslag "Y"
 • Forhåndsvalg resolusjon 3

10:45 Valgkampworkshops

 • Hvordan flytte velgere/target to win /v Seth
 • Målgrupppe og kommunikasjonsstrategi /v Nils og Sveinung
 • Sosiale medier-workshop /v Thea
 • Innsalg til tradisjonelle medier /v Sol
 • Bli kjent med GU - hvordan kan MDG og GU samarbeide i valgkampen? /v Guri

12:00 Lunsj

13:00 Hilsningstale Lan Marie Nguyen Berg

13:15 Votering valgløfter

14:00 Votering 3 forhåndsvalge resolusjonsforslag

14:45 Resolusjonsdebatt - 1 resolusjon

 • Resolusjonsforslag "X"

15:30 Pause

16:00 Årsmeldinger, regnskap og budsjett

16:20 Resolusjonsdebatt: 1 resolusjon

 • Forhåndsvalg resolusjon 4

17:00 Vedtektsdebatt

17:30 Møteslutt

19:30 Middag


SØNDAG

09:00 Møtestart

09:00 Votering vedtekter og resolusjoner

09:55 Hilsningstale Robert Mood

10:00 Valg av sentrale tillitsverv

12:00 Møteslutt

12:00 Utsjekk og lunsj

13:00-16:00 Landsstyremøte


Sakspapirene kan du lese her:

Sakspapirer Landsmøtet_2019.pdf