Påmelding og praktisk info

For deltakere på MDGLM2019:


Påmeldingen åpner 19. februar. Påmeldingsfristen er 19. april. Dersom delegater må melde forfall må delegasjonsleder kontakte sekretariatet.

Her vil det komme en oversikt over alle deltakerne på årets møte.


Delegater

Delegatene velges på årsmøtene i lokal- og fylkeslag. Valgte delegater har stemmerett på landsmøtet.

Lenke til påmelding for valgte delegater får man av delegasjonsleder i fylket sitt. Kontakt din fylkesleder eller fylkessekretær for mer informasjon!

Delegater må delta på hele møtet

Stemmerett gis til de delegatene som er til stede ved møtets konstituering, og gis for hele møtet. Det er ikke anledning til å overføre stemmeretten sin til en varadelegat dersom en midlertidig forlater salen eller må forlate landsmøtet i løpet av helgen. Sent ankomne delegater kan likevel innvilges stemmerett dersom landsmøtet godkjenner det.


Registrering åpner: kl 09.00

Obligatoriske formøter starter: kl 13.00

Landsmøtet avsluttes søndag kl 12.00


Observatører

Dersom du ikke har stemmerett i møtet regnes du som observatør.

Påmeldingen åpner 19. februar.

Påmeldingsfristen er 19. april.


Påmelding for observatører:

Observatør, helgepakker med overnatting

Observatør, dagpakker med overnatting i enkeltrom

Observatør, dagpakker med overnatting i dobbeltrom

Observatør, dagpakker uten overnatting


Obligatoriske formøter

I år er formøtene obligatorisk å delta på for alle delegater og observatører. Formøtene starter 13:00, du må være akkreditert i registreringen før du kan delta. Registreringen åpner kl 09:00.

Tilslutningsdøgn

Dersom du er observatør og trenger tilslutningsdøgn velger du dette alternativet i påmeldingsskjemaet til deltaker.no. Dette betaler du for selv. Partiet refunderer kun kostnader for tilslutningsdøgn for delegater som av praktiske grunner må ha ekstra overnatting for å få med seg hele møtet.

Barn på landsmøtet

Faste​ ​delegater​ ​til​ ​Landsmøte​ ​skal​ ​ved​ ​behov​ ​kunne​ ​få​ ​reise​ ​og​ ​opphold​ ​dekket​ ​for​ ​egne barn,​ ​for​ ​å​ ​kunne​ ​delta​ ​på​ ​Landsmøte.

Behov for barnepass kartlegges i påmeldingsskjema. Barna vil bli passet av frivillige. Har du spørsmål om barnepass på Landsmøtet? Kontakt Raisa Markov i sekretariatet.

​Dersom​ ​vara​ ​må​ ​tiltre​ ​på​ ​grunn​ ​av​ ​frafall​ ​fra​ ​fast​ ​representant​ ​eller​ ​delegat​ ​vil​ ​vara​ ​også kunne​ ​få​ ​utgifter​ ​for​ ​barn​ ​dekket.