Landsmøte

Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte

Landsmøtet avholdes 11.-13.mai 2018 på Quality Hotel Expo på Fornebu i Akershus.

Ifølge De Grønnes vedtekter skal landsmøtet avholdes hvert år. Landsmøtets viktigste funksjon er å behandle landsstyrets årsmelding, vedta partiets programmer og partiets vedtekter, samt velge partiets ledelse.

Det vil delta rundt 200 delegater på landsmøtet, dette er representanter fra fylkene, Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom.

Dette er de interne sidene for tillitsvalgte og deg som skal delta på landsmøtet. Program og sakspapirer blir også publisert på mdg.no/mdglm2018.

Her kan du lese mer om:

Protokoller og sakspapirer (2009-)