Kurs og skolering

TILBUD OM WEBINARER VALGKAMP 2019

Start valgkampen med å melde deg på webinar med noen av våre dyktige folk! Du melder deg på ved å trykke på lenken.

HVORDAN FLYTTE VELGERE

25.april 17:00 / 11.mai 13:00

Prioritering av knappe ressurser i lokalvalg. Hvilke aktiviteter bør man prioritere slik at man flytter flest mulig velgere?

v/ Seth Piper, valgkampleder Oslo MDG

HVORDAN LAGE LOKALT MATERIELL

2.mai 17:00

Hvordan bruke designmanualen og LucidPress til å lage lokalt materiell?

v/ Sveinung Arnestad, kommunikasjonsrådgiver Viken MDG

SOSIALE MEDIER I VALGKAMP

3.juni 17:00 / 13.august 17:00

Hvordan nå ut til målgruppen vår i sosiale medier?

v/ Stian Bjørnøy, kommunikasjonsrådgiver Oslo MDG

FRIVILLIGLEDELSE

4.juni 17:00 / 9.august 17:00

Hvordan rekruttere og ta vare på kjernefrivillige?

v/ Astri Sjoner, kampanjerådgiver MDG

MOBILISERING: VENNEDATABASEN

5.juni 17:00

Mobilisering i valgkamp. Hvordan bruke Vennedatabasen NationBuilder og gi best mulig oppfølging til nye aktivister?

v/ Vegard Setrom, økonomirådgiver MDG og Astri Sjoner, kampanjerådgiver MDG

BEREDSKAP HETS OG SJIKANE

11.juni 17:00

Smarte rutiner for å unngå at listetopp eksponeres for unødvendig hets, interne varslingsrutiner og anmeldelse til politiet.

v/ partisekretær i MDG

HUSBESØK

14.juni 17:00

Hvorfor bør man gå på husbesøk i valgkampen, og hvor? Hvordan gjennomfører man husbesøk på en trygg og trivelig måte?

v/ Ragnhild Sjyvollen, organisasjonssjef og Astri Sjoner, kampanjerådgiver MDG

bestill kurs

De Grønnes skoleringsgruppe kan tilby en rekke kurs for våre medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte. Skoleringsgruppa utvikler kurspakker og skolerer kursholdere.


Bestill et kurs for ditt lokal/ fylkeslag i dag:

De Grønne har en rekke dyktige kursholdere spredt over hele landet som kan komme og arrangere kurs i ditt fylke eller din kommune.

Ta direkte kontakt med sekretariatet eller en av våre kursholdere for å bestille kurs:

Her finner du oversikten over våre kursholdere.

GRØNT GRUNNKURS

Vil du delta på et kurs i grønn politikk?

De Grønne vil sikre at alle som føler de trenger skolering eller opplæring, får dette. Vi har utviklet våre egne kurs for å gi grunnleggende opplæring i politikk, organisasjon og kommunikasjon til alle som ønsker dette. Formålet er å gjøre medlemmene kjent med partiets ideologi, historie, og oppbygning, samt å gi en innføring i hvordan et lokallag fungerer og hvordan man jobber politisk.

Miljøpartiet De Grønnes grunnkurs inneholder i tillegg en rekke praktiske øvelser og anbefales alle medlemmer. Kurset går over 3×3 timer og består av fem deler:

 • Grønn ideologi, historie og samarbeidspartnere
 • Grønn politikk
 • Organisasjonen vår
 • Lokallagsarbeid og påvirkning
 • Kommunikasjon


Dette kurset er for deg hvis du:

 • Vil lære mer om De Grønnes bakgrunn og ideologi
 • Vil bli bedre kjent med organisasjonen vår og hvem vi er
 • Vil lære hvordan du kan påvirke politisk – både lokalt og nasjonalt
 • Liker å være sammen med og bli kjent med flere grønne mennesker i ditt nærmiljø


Digital versjon av Grønt grunnkurset finner du her.

valgkampkurs

Vi tilbyr en kurspakke med fokus på det som vil møte dere i månedene fram til valget. Pakken er satt sammen for å møte behovet til de fleste som er involvert i valgkampen. Kurset består av 2 deler på 4 timer hver :

Del 1

 • Standtrening og verving
 • Argumentasjonsteknikk og motarbeide hersketeknikk

Del 2

 • MDG i valgkamp: 2019
 • Politikk og MDGs hovedsaker


KONFLIKTHÅNDTERINGSKURS

I et lokallag, i en valgkamp og alle steder der frivillige møtes, kan det oppstå konflikter. Vi har utarbeidet et kurs i konflikthåndtering- og forebygging, som vi oppfordrer alle lokallag til å gjennomføre.

Del 1

 • Vi tar i bruk verktøyet Diversity IceBreaker som skal bidra til personlig refleksjon, bedre kommunikasjon og forståelse. Målet er å kunne håndtere konflikter på en tryggere måte og at deltagerne får ett felles språk i møte med hverandre og de utfordringene det gir å være politisk aktiv i ett stort mangfold av personligheter.

Del 2

I denne delen går vi nærmere inn på hva en konflikt er og hvordan det påvirker oss. Vi går også grundig gjennom partiets retningslinjer og prosedyrer for konflikthåndtering og hvordan vi kan løse konfliktene på en god måte.

Andre kurs

Miljøpartiet De Grønnes lederutviklingsprogram

Ønsker du større bevissthet rundt egen lederstil? Vil du videreutvikle dine lederferdigheter?

Vårt nye lederutviklingsprogram har til hensikt å bidra til økt ledelseskompetanse i partiet og til at ledere opplever støtte og muligheter for å vokse i rollen. Deltakerne skal gjennom kurset oppleve personlig utvikling og bli trygg på seg selv og sin lederstil, samtidig som de vil bli utfordret og bedre rustet til å utøve lederrollen sin. Deltakerne skal bli bevisst på hvordan en selv og andre investerer tid og krefter, og hvordan disse kan brukes best mulig. Deltakerne skal også oppleve betydningen av å knytte kontakter og bygge nettverk.

Program

Programmet går over ett år, fordelt på fire helgesamlinger. Kurset hadde oppstart høsten 2018:

22. - 23. september 2018: Hvilken rolle har vi og hvilken rolle tar vi?

17. - 18. november 2018: Organisasjonskultur og konfliktforebygging

9. - 10. februar 2019: Strategi, prosjekt og prosessledelse

26. - 28. april 2019: Bærekraftig ledelse


KURS I PROSESSLEDELSE


KONTAKT OSS

Kontaktinfo til partiets skoleringsgruppe 2018/2019:

Send e-post til skolering@mdg.no, eller ta direkte kontakt med en av oss: