kontrollkomiteen

Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen er direkte underlagt landsmøtet. Arbeidsfelt og mandat er spesifisert i vedtekter og retningslinjer, og omfatter blant annet:

  • Tolking av vedtekter
  • Kontroll med at landsmøtevedtak blir fulgt
  • Håndtering av visse konflikt- og varslingssaker

Komitéen utfører i tillegg utredningsoppgaver og rådgiving knyttet til arbeidsfeltet sitt, så langt kapasiteten rekker. Det skal være lav terskel for å kontakte komiteen. Som minimum vil du da få svar på hva vi eventuelt kan gjøre, og hvor du ellers kan henvende deg.

Kontrollkomitéen består av:

Leder:

Tore Bergum

Epost: tore.bergum@online.no

Tlf: 99358760


Nestleder:

Sabina Syed

Epost: sabina.syed91@gmail.com

Tlf: 91783559


Medlemmer:

Kristin Gjørv

Epost: kristin.myrvang.gjorv@mdg.no

Tlf: 98044758


Adam Tumidajewicz

Epost: adamtt@gmail.com

Tlf: 97654025


Ami Bernérus

Epost: ami.bernerus@gmail.com

Tlf: 47386038


Varamedlemmer:

Jens Petter Grini Pedersen

Tor Øyvind Westbye

Klaus Stafto


Kontaktinfo:

Kontakt: kontrollkomiteen@mdg.no / Tore Bergum (leder) tlf 99358760.