internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg velges på Landsmøtet. I perioden skal Internasjonalt utvalg:

  • Delta på EGP-møter, sørge for god saksbehandling i forkant
  • Pleie, bygge og utvikle det internasjonale kontaktnettet til MDG. Jobbe for tettere samarbeid med våre søsterpartier, og bidra til at vi har effektive og gode kanaler til og fra disse
  • Oppdatere organisasjonen på hva som skjer i EGP og søsterparti. Synlighet internt i MDG
  • Sørge for at våre nettverk og den internasjonale dimensjonen av MDG er en ressurs i valgkampen ved å bistå partiet i å fronte gode eksempler fra utlandet, og ved å bringe tilbake vellykkede kampanjeelementer fra våre søsterpartier
  • Sørge for at partiet har et bevisst forhold til det internasjonale arbeidet og hvilke partier vi ønsker tettere kontakt med
  • Gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert på politikken og kampanjer til våre søsterpartier. Bringe tilbake det som kan være aktuelt/nyttig/interessant for partiet
  • Informere relevante medlemmer om ulike EGP-eventer (f.eks. lokale folkevalgte om local councillors-samlinger)
  • Stille i debatter og valgkamparrangementer ved behov i valgkampen


Internasjonalt utvalg består av:

Internasjonal kontakt:

Birte Simonsen

Epost: birte.simonsen@mdg.no

Tlf: 91854474


Vara til internasjonal kontakt:

Kristian Normand

Epost: kristian.normand@mdg.no

Tlf: 92224549


Medlemmer av internasjonalt utvalg:

Miriam Aclima Baglund

Christine Bangum

I tillegg velger GU en representant til IU som i dag er Theodor Nordenstrøm Bruu.