Organisasjon

Her finner du gjeldende retningslinjer og vedtekter for MDG, nyttig informasjon om drift av lokal- og fylkeslag, møtereferater fra Landsstyret og Sentralstyret og kontaktinformasjon til sentrale tillitsvalgte.