กระบวนการให้คำปรึกษานิสิต เป็นกระบวนการกำกับ ติดตามให้คำปรึกษานิสิต เพื่อการให้คำปรึกษาเกิดความเหมาะสมและเกิดการติดตามอย่างสม่ำเสมอ