ระบบจัดหางานออนไลน์ มจร.ชัยภูมิ

=> ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ)

=> โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

=> ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Facebook