:: หน้าแรก ::

ประกันคุณภาพฯ

ถาม - ตอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต

ขอเชิญนิสิตร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

มจร. ได้อันดับ 2 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ