หน้าแรก

ข้อมูลหลักสูตร

ประกันคุณภาพฯ

ติอต่อ

ประกาศ พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต

ขอเชิญนิสิตร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

มจร. ได้อันดับ 2 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ข่าวทั้งหมด

ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ