MENTORI FELADATOK

 • Adott kisközösség, illetve cserkészcsapat működési körülményeinek feltárása, elemzése.
 • Az elemzést követően a megállapított tények mentén szakmailag megalapozott szervezetfejlesztési ajánlattétel kidolgozása.
 • A cserkészcsapatok fejlesztési tervének kialakítása a kerületi elnökséggel együtt
 • A közösségekben végzett fejlesztő munka megtervezése és nyomon követése
 • A helyi önkéntes ifjúsági vezetők fejlesztése egyéni és csoportos keretekben
 • Információk szállítása az önkéntes vezetők felé
 • Az önkéntes vezetők módszertani eszköztárának gazdagítása
 • A jó gyakorlatok felkutatása és megosztása
 • A projekt során elkészülő új módszertani kiadványok és szakkönyvek implementációjának segítése
 • A projekt során megvalósuló konferenciák, rendezvények, programok segítése a célcsoport toborzásával
 • Önkéntesek összekötése a projektirodával
 • Az önkéntesek különböző vezetőfelkészítőkön való részvételének elősegítése
 • A Magyar Cserkészszövetség alapozó felkészítőjébe történő becsatlakozás támogatása
 • Kapcsolattartás a projektiroda munkacsoportjaival és munkatársaival
 • Önképzés, valamint részvétel a regionális koordinátori hálózat által szervezett csapatmentori továbbképzéseken
 • Részvétel a kéthetente megrendezett regionális koordinátori (csapatmentori) találkozókon
 • Részvétel a kerület és a hálózat- és szervezetfejlesztési vezető által közösen összeállított havi munkaterv kialakításában és az így elkészült ütemterv végrehajtása
 • Kapcsolattartás a kerületi elnökséggel, legalább havi rendszerességgel
 • Féléves beszámoló megírása az elvégzett tevékenységekről
 • A megvalósuló cserkészkerületi programok igény szerinti szakmai felügyelete és támogatása
 • Részvétel a regionális koordinátori (csapatmentori) hálózat által elkészítendő segédanyagok megalkotásában és a projektet követő időszak önkéntes csapatmentorainak kiképzése
 • Adminisztrációs tevékenység: saját havi munkaterv és látogatási napló készítése, meghívók kiküldése, jelenléti ív és jegyzőkönyv vezetése a találkozókról, utazások feljegyzése, kérdőívek kitöltetése, stb.
 • Részvétel a hálózat- és szervezetfejlesztési vezető által kijelölt országos szintű rendezvényeken, ezek facilitálása, koordinálása, támogatása.
 • Új helyi közösségek kialakításának támogatása
 • Helyi ifjúsági szakértőkkel, szociális és köznevelési területen tevékenykedő szakemberek tájékoztatása a projektről, projektfolyamatokba történő bevonásuk a hálózat- és szervezetfejlesztési vezető iránymutatása alapján
 • A cserkészcsapatok és civil közösségek közötti kapcsolatok erősítése