TEVÉKENYSÉGEINK

Hálózati projektjeink

Felnőttképzés

Tekintettel azon felnőttek speciális képzési igényére, akik most szeretnének csatlakozni a cserkészmozgalomhoz (akár új csapat alapításával, akár meglévő csapatba), idén először útjára indítunk egy új képzést, külön a Ti igényeitekre szabva.A képzés minden felnőttnek szól, aki bármilyen szerepet szeretne betölteni a csapatában: vezetőként, a háttérben szolgálva (GH, logisztika stb...) vagy csak felnőtt tagként és attól is függetlenül, hogy a későbbiekben készül-e még további vezetőképzőbe vagy sem.A képzés támogatást ad azoknak, akik még nem tettek fogadalmat, hogy erre felkészüljenek, de mind a próbázás, mind a fogadalomtétel szintén a csapatokban, vagy a mentorcsapatok segítségével fog zajlani.

MentŐV

A MentŐv egy olyan pult alatti program, amit a csapatmentorok ajánlanak fel csapatoknak, ahol nagy vezetőhiányt látnak és több a képesítetlen vezető. Ez nem egy meghirdetett képzés, hanem inkább egy mentőöv, amely segíti a csapat megmaradását és megakadályozza a cserkészeszmék és cserkészmódszerek elferdülését. Ezen kívül, nagy erővel próbálja elérni a megfelelő motiváltságot arra, hogy a programon részt vevő képesítetlen fiatalok eljussanak a nekik szánt képzésre- pl ŐVVK-ba. A hosszú távú célunk az, hogy folyamatos csapatmentorálás mellet ne legyen szükség effajta képzésre. Jelenleg a csapatmentorok úgy látják, hogy van ilyen igény.

Mentorláda


Nevelési kézikönyvek


Vezetéstudomány

Készül egy kiadvány a vezetés tudományáról, ami sokat fejlődött az utóbbi évtizedekben. A kiadvány azon túl, hogy bemutat egy csokorra valót a szakirodalomból, nem feledkezik el az alapító, Bi-Pi vezetésről szóló gondolatairól sem.A kiadvány célcsoportja azon 16-18 éven felüli vezetők (felső korhatár nélkül!), akik hosszú és változatos vezetői életpályát látnak maguk előtt. Őket segítheti leginkább az a gazdag példatár, mely illusztrálja, hogy akár őrsöt, rajt, csapatot vezetünk, képzőként vagy elnökségként dolgozunk, jó vezetővé válni mindig ugyanaz a kihívás.A vezetéstudományi kiadvány célja, hogy egy olyan kézikönyvet adjunk a cserkészvezetők kezébe, ami a hétköznapi vezetői feladataik során segíti őket, elméleti hátteret és gyakorlati példákat is tartalmaz.