Csapatmentorok hálózata

A csapatmentori (regionális koordinátori) munkakör betöltői a hálózat- és szervezetfejlesztési vezető közvetlen beosztottjaként közreműködnek a fejlesztő tevékenységek megvalósításában. Munkarendjük havi ütemezését minden esetben a kerületi elnökséggel együtt alakítjuk ki. A csapatmentorok elsősorban a cserkészcsapatok parancsnokaival és felnőtt vezetőivel lesznek kapcsolatban. Részt vesznek a regionális koordinátori hálózat által szervezett csapatmentori továbbképzéseken és beszámolókon.

Miért van rájuk szükség? Egyrészt minden csapatnak lehet olyan kérdése, amelynek megválaszolásához érdemes egy külső megfigyelőt, segítőt is bevonni. Másrészt az országos/kerületi vezetés kíváncsi a csapatok életére és működésére, de az elnökségi tagok idő és források hiányában nem tudják személyesen tartani a kapcsolatot a csapatokkal.

A fejlesztési folyamat a cserkészcsapatok megismerésével, működési körülményeinek feltárásával, a partnerségi viszony kialakításával kezdődik. Az elemzést követően a megállapított tények mentén a csapatmentor kidolgoz egy szakmailag megalapozott szervezetfejlesztési ajánlatot, majd a csapat vezetésével közösen (a kerületi elnökséget is tájékoztatva) kialakítják a csapat fejlesztési tervét. Az ebben kitűzött célokat segít megvalósítani, a fejlesztő munkát nyomon követni és az eredményeket értékelni.

A csapatmentorok feladatai széles skálán mozognak: a cserkészcsapatok helyi identitásának és küldetésének megfogalmazásától kezdve, a Szövetség nevelési programjának teljes implementációjáig sokféle munkájuk van. Információt szállítanak a csapatparancsnokok felé, gazdagítják a vezetők módszertani eszköztárát jó gyakorlatok felkutatásával és megosztásával. Támogatják a megvalósuló cserkészkerületi programok igény szerinti szakmai felügyeletét.

A fenntarthatóság jegyében a csapatmentorok részt vesznek a regionális koordinátori (csapatmentori) hálózat által elkészítendő segédanyagok megalkotásában és a projektet követő időszak önkéntes csapatmentorainak kiképzésében. Támogatják új, helyi közösségek kialakítását, a csapatalapítást, a csapatműködés optimalizálását és stratégia tervezését, toborzási tanácsokat adnak, összeállítják a csapat nevelési ívét.