Sửa chữa máy tính , laptop tại nhà Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang